Nowos VD om nyheterna gällande Nowo Global Fund

  • Kategori
  •  | Fonden

Syftet med Nowo är att man ska få hjälp att steg för steg skapa en guldkant till sin framtida pension. Vi skapade Nowo för att vi ser att det är ett verkligt problem att så många får så lite i pension. Med Nowo kan man skapa sin egen ekonomiska guldkantade pension. Men det kräver att man är långsiktig och sparar regelbundet. 

Nowo är också ett öppet sparande vilket gör att pengarna inte är låsta. Det är medlemmens pengar och det är egentligen bara det egna samvetet mot sitt framtida jag som påverkar huruvida man väljer att ta ut sina pengar i förtid. Nowo och fondbolaget har en administrativ process i samband med att en försäljning sker. Om man väljer att ta ut sina pengar så innebär det administrativa kostnader och för att Nowomedlemskapet fortsatt ska kunna vara kostnadsfritt så har vi infört en försäljningsavgift om 2 % eller maximalt 195 kr per försäljning för de som ännu inte uppnått pensionsåldern. För de medlemmar som uppnått en ålder om 67 år så kommer de kompenseras för avgiften fullt ut.

Nowos medlemmar har också önskat en tydligare information om vad förvaltningen av Nowo Global Fund kostar. Historiskt så har tyngdpunkten på fondens förvaltningsavgift varit prestationsbaserad. Detta betyder att i tider när Nowo Global Fund har gått bra så har det sett ut som avgiften varit hög. Detta ska dock ställas mot absolutavkastningen som visar utvecklingen efter avgifter.

Förändringen vi gör nu innebär att det blir väsentligt lättare att få insikt i den kostnaden för förvaltningen av Nowo Global Fund. Vi halverar den prestationsbaserade delen och inför istället en fast förvaltningsavgift om 0,9 %.

Vi hoppas att dessa förändringar kommer att göra det dels enklare att spara långsiktigt men också lättare för våra medlemmar att följa Nowo Global Funds utveckling samt att det finns en förståelse för vår önskan att fortsatt kunna erbjuda ett kostnadsfritt medlemskap för de som tar beslutat att spara långsiktigt och regelbundet efter sina egna förutsättningar steg för steg mot en guldkantad framtida pension.

Rutger Selin, VD på Nowo. 

Relaterade dokument

  • De nya fondbestämmelserna från och med 14 november 2022
  • Fondbolagets brev till andelsägare med anledning av de uppdaterade fondbestämmelserna