Spara i fonder och se dina pengar växa långsiktigt

Att spara på isk och i fonder hos Nowo funkar lite som med växter… Eftersom vi är experterna så vattnar vi dem när det behövs, vi justerar krukan efter rötterna, vi placerar dem där förutsättningarna är som bäst för stunden och vi håller koll på dem så att de mår bra och kan växa.

Historiskt sett är fonder ett bra sätt för att få dina pengar att växa. Pengar som du sätter in i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

BÖRJA FONDSPARA

Dina pengar kan bli värda mer med tiden

När du sparar pengar med Nowo placeras ditt sparande på ditt fondkonto eller isk och investeras därefter i Nowo Global Fund. Fonden förvaltas av experterna på Nowo Fund Management AB och har högsta betyg i avkastning hos det oberoende fondratinginstitutet Morningstar.

BÖRJA SPARA

Du sparar smart

Att ansluta sig till Nowofonden är kostnadsfritt. Som medlem i Nowo så öppnar du ett isk hos fondbolaget och allt ditt sparande överförs löpande och investeras i fonden. Eftersom Nowos sparapp fokuserar på microsparande och att du sparar lite pengar hela tiden får du automatiskt ett genomsnittspris över hela året vilket anses vara fördelaktigt.

DÄRFÖR SKA DU MICROSPARA

Ta ut pengar när du vill

Tanken med Nowo är att du ska spara långsiktigt till pensionen. Men vi vet att saker kan hända i livet och du kanske behöver göra ett mindre uttag någon gång. Då går det bra och då tillkommer en försäljningsavgift om 2,5 % eller maximalt 295 kr per försäljning.

För dig som sparat med Nowo och uppnått pensionsålder kompenseras avgiften fullt ut.

SÅ GÖR DU UTTAG

Ditt sparande är skyddat

Nowo Global Fund tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget Nowo Fund Management AB. Ditt sparande förvaras hos banken Swedbank som är fondens förvaringsinstitut. Nowo Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och ditt sparande omfattas av det statliga investerarskyddet och insättningsgaranti.

LÄS MER

Vad är en fond?

En fond är en samling värdepapper som tillsammans utgör en portfölj. När du köper andelar i en fond äger du också andelar i de värdepapper som fonden utgörs av. En fond kan ha olika risknivåer och bestå av olika typer av värdepapper. En blandfond kan till exempel bestå av aktier, obligationer och fastigheter – därav namnet. Nowofonden är uppbyggd av olika aktier och obligationer för att ha en bra riskspridning.

LÄS MER OM FONDER

AKTIV EXPERTFÖRVALTNING

Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra experter kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när. Allt för att ditt sparande ska kunna växa och du ska kunna få en bra pension.

HÄMTA APPEN & BÖRJA SPARA

Vår avgiftsstruktur

För oss är det viktigt att du som medlem inte drabbas av dubbla avgifter och komplexa fondstrukturer eftersom det drabbar din avkastning över längre sikt. Därför är våra avgifter helt transparenta:

– Fast förvaltningsavgift: 0,9 %
– Prestationsbaserad avgift*: 10 %
– Försäljningsavgift: 2,5 % (max 295 kr)
– Köpavgift: 0 %

* Den prestationsbaserade avgiften utgår endast om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. Den prestationsbaserad ersättning är 10 % av den avkastning som överstiger ett index bestående av 50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och OMRX Treasury Bill Index. Avgiftsstrukturen innebär att i praktiken betalar du enbart förvaltningsavgift på den del som överskjuter jämförelseindex.

LÄS FONDVILLKOREN

FÖLJ FONDENS UTVECKLING

Vill du följa fondens utveckling? I Nowoappen kan du se hur fonden presterar.

Du kan också följa och jämföra Nowo Global Fund med andra via det oberoende fondratinginstitutet Morningstar.

FÖLJ FONDEN HOS MORNINGSTAR