BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

På Nowo är vi noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter.
Nowo kommer aldrig att sälja eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter, utan ditt medgivande.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vi följer GDPR. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. När du ansluter dig till Nowofonden via vår app bekräftar du detta samtycke genom att godkänna behandling av dina personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas till eller tas bort. En utförlig beskrivning om hur vi behandlar personuppgifter finns i våra Användarvillkor och Integritetspolicy.

Läs mer i våra Användarvillkor och Integritetspolicy ».


 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har till uppgifter att säkerställa att Nowo behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud Amelie Söderberg på mejladress amelie@nowo.se.

 


Användarvillkor Nowo Plus

Användarvillkor Nowo Plus

illustration