Pensionsgudien

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Spara till pensionen
  •  | Sparskola

Det här med pension kan vara svårt att förstå. Men med Nowos pensionsguide blir det enklare. Vi har tagit fram en guide som kan hjälpa dig förstå hur det här med pension faktiskt funkar.

Vad är pension?

Pension är en typ av ersättning du får från staten, arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond. Pension betals ut till dig som permanent förlorat en inkomst, vilket ju är fallet när du slutar jobba på ålderns höst.

Varför pension?

Pensionen finns till för att du ska kunna försörja dig även efter att du slutar jobba. Det svenska pensionssystemet infördes för att förbättra äldres osäkra situation och avlasta kommuner ekonomiskt. Idag säkerställer pensionssystemet ekonomisk trygghet för alla svenska medborgare.

Vart kommer din pension ifrån?

Din pension kommer från staten, dina arbetsgivare, och dig själv. Den statliga pensionen får du eftersom du betalat skatt under ditt arbetsliv. Pensionen från dina arbetsgivare får du eftersom dina arbetsgivare betalat in arbetsgivaravgifter för dig genom ditt arbetsliv. Detta gäller främst dig som varit anställd. Du kan också spara själv till pensionen i t.ex. fonder. Det är det som är syftet med Nowoappen t.ex. Att hjälpa dig med ditt eget sparande till pensionen.

Vem får pension?

Statlig pension, också kallad den allmänna pensionen får alla som betalat skatt i sverige.

Tjänstepension får den som varit anställd där arbetsgivaren betalat in arbetsgivaravgift. Det finns en del fall där du inte har rätt till tjänstepension. T.ex. om du är egenföretagare eller har varit timanställd utan kollektivavtal. Kolla upp vad som gäller för dig.

Hur mycket får du i pension?

Vad som är normalt att få i pension är svårt att svara på. Det är helt individuellt. Hur mycket du får i pension beror på hur mycket du tjänat in under ditt arbetsliv, om du haft tjänstepension och om du sparat själv. Varje år får du ett pensionsbesked från pensionsmyndigheten där du kan se din preliminära allmänna pension. Den ger en bra fingervisning. Du kan också se hela din pension hos minpension.se.

Genomsnittlig allmän pension före skatt
Alla: 14 900 kronor per månad (januari 2023)
Kvinnor: 13 800 kronor per månad (januari 2023)
Män: 15 600 kronor per månad (januari 2023)

Genomsnittlig total pension före skatt
Alla: 20 400 kronor per månad (2021)
Kvinnor: 17 000 kronor per månad (2021)
Män: 24 200 kronor per månad (2021)
Källa: Pensionsmyndighetens hemsida.

Pension som timanställd?

Det är inte obligatoriskt för din arbetsgivare att erbjuda tjänstepension. Därför är det viktigt att kolla med din arbetsgivare om de betalar in till din pension eller inte. Om din arbetsplats har kollektivavtal är chansen stor att du har tjänstepension. Det enklaste sättet att ta reda på om du har tjänstepension är att kolla med din chef.

Pension som företagare?

Som företagare behöver du spara själv till din pension. Ett bra riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön eller överskott för pension. Det motsvarar den tjänstepension som anställda får. För att få samma pension som anställda måste du ta ut lön, betala in avgifter och skatter för allmän pension. Ungefär 9 av 10 anställda får tjänstepension från arbetsgivare, så som företagare behöver du själv spara för att kompensera detta.

Här är Nowo ett riktigt bra alternativ för ditt eget sparande.

När får man gå i pension?

Riktåldern styr när du kan få allmän pension. Den fastställs årligen, men används först efter sex år. Riksdagen har beslutat att riktåldern för 2020–2023 är 67 år, vilket gäller 2026–2029.

Tidigast kan du ta ut pensionen vid 64 år, tre år före riktåldern på 67, om du är född 1963 eller senare. Riktåldern kan ändras med max ett år i taget, om den inte ändrats de tre senaste åren.

Yngre personer får vänta på beslut om riktålder för sin årskull. Däremot kan du ta del av prognoser för att förutspå preliminära, framtida riktåldrar.

Vad är det minsta man kan få i pension?

För den som får en väldigt låg pension finns garantipension. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen för de med liten eller ingen arbetsinkomst. Den baseras främst på inkomstpensionens storlek, tid i Sverige, och civilstånd. Utan arbetsinkomst blir garantipensionen hela den allmänna pensionen. Med låg inkomst blir inkomstgrundad pension lägre.

Garantipensionen kan som mest vara 10 631 kr/mån för ensamstående och 9 625 kr/mån för gifta.

Hur kan jag öka min pension?

Som Nowomedlem har du exklusiv tillgång till våra certifierade pensionsrådgivare och experter. Du kan enkelt boka ett möte i appen och få hjälp att se över och förbättra din pension.

Under mötet med våra pensionsexperter får du:

✅ Förslag på hur du kan minska dina avgifter och förbättra dina pensionsvillkor.

✅ Tillsammans går ni igenom ditt sparande och tar tempen på din ekonomiska situation idag.

✅ Du får möjlighet att ställa alla frågor du kan tänkas ha om sparande till pensionen.

BOKA MÖTE
Du kan öka din pension på flera sätt. Din allmänna pension och tjänstepension ökar i takt med att din lön går upp. Du som tjänar lite mer kan t.ex. tjäna på att löneväxla. Det innebär att du betalar in extra till din pension från din bruttolön. Det löneväxlade beloppet inkomstbeskattas då inte, utan beskattas först när pensionen betalas ut.

För att öka din allmänna pension kan du själv välja vilka fonder du vill att den placeras i. Om du inte väljer så placeras pengarna automatiskt i en fond som staten väljer. Ett tips är att gå in minst en gång per år och kolla hur fonderna presterar, och flytta om om de underpresterar.

För dig som vill ta makten i egna händer är det privata pensionssparandet viktigt. Du som sparar med Nowo har väldigt goda förutsättningar att få ihop en fin summa till pensionen och få extra guldkant på tillvaron som pensionär.

BÖRJA SPARA