OM NOWO

Nowo (Nowonomics AB) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Nowo är en sparplattform vars syfte är att hjälpa dig som användare att få en bättre privatekonomi. Nowo uppmuntrar till ökat sparande genom att använda våra sparformer och erbjudanden från våra samarbetspartners. I appen får du en sammanställning och prognos av ditt sparmål och tips på olika saker du kan göra för att nå ditt mål.

För att dina pengar ska vara helt säkra samarbetar Nowo med Nowo Fund Management AB, Finshark AB och Bambora AB som samtliga står under tillsyn från FI.

När du blir medlem i Nowo öppnar du samtidigt ett fondkonto hos QQM Fund Management AB. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LADDA NER APPEN vector arrows
illustration