TRYGGT SPARANDE

Ditt sparande förvaras säkert hos fondens förvaringsinstitut som är Swedbank.

Säkerheten först

Nowo Global Fund tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget Nowo Fund Management AB. Ditt sparande förvaras hos banken Swedbank som är fondens förvaringsinstitut. Nowo Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs. Däremot innehåller investerarskyddet inte någon garanti mot förändring i värdepappers marknadsvärde, utan utgör enbart ett skydd mot att värdepapper som förvaras av institutet försvinner i samband med en konkurs.

Vad händer om Nowonomics (Nowo) går i konkurs?

Om något skulle hända med Nowo så påverkar inte det dina sparade pengar eftersom vi endast erbjuder själva sparplattformen d.v.s appen och dess sparsätt. Ditt sparande finns hos Nowo Fund Management AB och de har i sin tur Swedbank som förvaringsinstitut.

Om något skulle hända med fondbolaget Nowo Fund Management AB så påverkar inte heller det ditt sparande eftersom dina fondandelar finns förvarade hos Swedbank. Om Swedbank skulle gå i konkurs så kommer du även i detta fall kunna få ut marknadsvärdet. Självaste investerarskyddet träder in när ett institut, exempelvis Swedbank har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper.

Via vår samarbetspartner Bambora AB går alla korttransaktioner som görs via vår sparplattform. Bambora AB är godkänd av bankernas och kortföretagens högsta säkerhetskrav PCI-DSS Level 1 och är godkänd som Betaltjänstleverantör av Finansinspektionen.

För att kunna erbjuda sparfunktionen Autospar samarbetar vi med Finshark AB. Finshark AB står under finansinspektionens tillsyn och innehar PISP- och AISPtillstånd.

BÖRJA SPARA vector arrows
illustration
icon Säker inloggning
icon Högsta säkerhetskrav PCI-DSS
icon Riksgäldens investerarskydd