Vill du ta ut pengar från Nowo?

Att ta ut pengar från ditt långsiktiga sparande är inget vi rekommenderar då det skadar din avkastning över tid.

Nowo är ett öppet sparande vilket gör att pengarna inte är låsta. Det är dina pengar och det är egentligen bara det egna samvetet mot ditt framtida jag som påverkar huruvida du väljer att ta ut dina pengar i förtid innan du fyller 67 år.

Du går miste om ränta-på-ränta-effekt på ditt sparande

Genom att ta ut pengar i förtid riskerar du att gå miste om det bästa av allt med ett långsiktigt sparande. Nämligen ränta-på-ränta-effekten på ditt sparande. Det är faktiskt så att ju längre du sparar, desto mer växer ditt sparande utan att du behöver spara mer pengar själv ur egen plånbok. Eftersom ditt sparande placeras i Nowo Global Fund så investeras också dina pengar i aktier och fonder.

Ekonomiexperter brukar säga att just spara i fonder är det allra bästa sättet att skydda sina pengar mot inflation (inflation betyder att pengarna minskar i värde). Det betyder också att du har möjlighet att få avkastning på dina pengar. Och ju längre du sparar desto mer avkastning kan du få. Det är faktiskt så att det är under dina sista sparår som ditt sparande kommer växa som mest. Säg att du sparar samma belopp varje månad under 30 år, då är det under de sista nio åren du kommer tjäna mest pengar. Mer än vad du gjorde under de 21 första åren. Men om du tar ut dina pengar förlorar du faktiskt hela effekten, och får börja om från början. Här kan du se ett exempel på hur mycket ränta-på-ränta-effekten kan påverka ditt sparande.

Har du inte möjlighet att spara just nu?

Vi förstår att saker kan hända i livet och att dina förutsättningar att spara kan förändras. Därför är det väldigt enkelt att pausa ditt sparande i Nowoappen. För du kanske egentligen inte behöver ta ut pengarna, men du behöver pausa lite i ditt sparande. Då är det helt ok. Så länge det du sparat ligger kvar på ditt ISK och i Nowofonden så kan du fortfarande få avkastning på dina redan sparade pengar även om du inte sparar mer varje månad under en kort period. Pausa ditt sparande här »

Försäljningsavgift

Nowo och fondbolaget har en administrativ process i samband med att en försäljning sker. Om man väljer att ta ut sina pengar så innebär det administrativa kostnader och för att Nowomedlemskapet fortsatt ska kunna vara kostnadsfritt så har vi en försäljningsavgift om 2 % eller maximalt 195 kr per försäljning för de som ännu inte uppnått pensionsåldern. För de medlemmar som uppnått en ålder om 67 år så kommer de kompenseras för avgiften fullt ut.

Vill du trots detta ta ut pengar? Följ stegen nedan.

Så tar du ut dina pengar om du har ISK:

1. Legitimera dig med BankID på fondbolagets kundportal på följande länk: kundportal.nowo.seNotera att du behöver öppna länken i en ny webbläsare/flik om du har klickat på länken via appen.
2. Registrera ditt utbetalningskonto under fliken ”Bankkonto”. Det kan dröja upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat.
3. När kontot är bekräftat kan du sälja fondandelarna. Gå till fliken ”Innehav” och klicka på sälj-knappen.
4. Registrera hur många fondandelar som du vill sälja genom att fylla i antal andelar och klicka sedan på ”lägg order”.
5. Fondbolaget QQM Fund Management AB hanterar sedan sin säljorder och pengarna hamnar sedan som kontanter på ditt ISK. Det kan dröja upp till 3 bankdagar innan detta är klart.
6. När fondandelarna har sålts kan du logga in på kundportalen igen och registrera ett uttag genom att gå till fliken ”Innehav” och klicka på knappen ”Uttag”.
7. Ange det belopp som du vill ta ut och bekräfta. Sedan hanterar fondbolaget överföringen av beloppet till ditt utbetalningskonto. Notera att det kan dröja några bankdagar innan du ser pengarna på kontot beroende på vad du har för bank.

Så tar du ut dina pengar om du har ett Fondkonto:

1. Legitimera dig med BankID på fondbolagets kundportal på följande länk: kundportal.nowo.seNotera att du behöver öppna länken i en ny webbläsare/flik om du har klickat på länken via appen.
2. Registrera ditt utbetalningskonto under fliken ”Bankkonto”. Det kan dröja upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat.
3. När kontot är bekräftat kan du sälja fondandelarna. Gå till fliken ”Innehav” och klicka på säljknappen.
4. Registrera hur många fondandelar som du vill sälja genom att fylla i antal andelar och klicka sedan på ”lägg order”.
5. Fondbolaget QQM Fund Management AB hanterar sedan sin säljorder och gör en överföring till ditt konto.

BEHÖVER DU HJÄLP? vector arrows

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

illustration