Så såg det ut på världens börser i april

  • Kategori
  •  | Fonden

Under april tog vi på QQM över förvaltningen av Nowo Global Fund – ett uppdrag som vi är mycket stolta över!

April har varit en händelserik månad, och som alltid när osäkerhet är stor har vi sett stora rörelser på finansmarknaderna. Osäkerheten beror till största delen på hur centralbanker kan komma att agera på en stigande inflation. Till det kommer naturligtvis det pågående kriget i Ukraina samt osäkerheten kring Covidsituationen i Kina, och dess eventuella effekter på världsekonomin.

Stigande inflation

Vi har sett en stigande inflation under ett par månader, och till följd av detta har räntorna i världen börja stiga. Detta har i sin tur medfört att de bolag som varit stora vinnare under pandemin – teknologibolag med vinster långt fram i framtiden – har varit årets stora förlorare. Under april sjönk det tekniktunga NASDAQ-indexet med -13,3%, medan bolag i traditionella branscher har klarat sig klart bättre.

Ny strategi

Under april har vi förvaltarteamet implementerat vår ”köp vinnare”-strategi. Ett par saker skiljer sig åt jämfört med tidigare. Dels investerar vi i fler aktier för säkerställa en god riskspridning. Vi har också förändrat fondens sammansättning så att vi har valt att minska på andelen teknologiaktier, samt stora banker. I stället har vi breddat fonden och ökat investeringar i bolag verksamma inom råvarubranschen, energibranschen samt industrivaror.

Även fonden påverkades av den svaga aktiemarknaden och sjönk med -3,09% under månaden. Dock gynnades fonden av sin diversifierade strategi, och minskade därmed mindre än t ex den svenska aktiemarknaden som sjönk med -3,62%.

Ola Björkmo & Jonas Sandefeldt
Förvaltare av Nowo Global Fund