Börsspaning – Allt handlar om inflationen just nu

  • Kategori
  •  | Fonden

Inflation är helt klart det dominerande temat i marknaden nu. Att bekämpa inflation är en viktig uppgift för världens centralbanker. De har en svår balansgång att gå – om räntorna höjs alltför kraftigt kan det leda till en oönskad inbromsning av ekonomin, och om de höjs för lite kan inflationen få ett grepp om ekonomin.

Detta har medfört att osäkerheten i aktiemarknaden är ovanligt hög. Man ser det på många vis. Ett är att dagsrörelser i aktier ovanligt stora. Ett annat är att indexet över osäkerhet, VIX-index är förhållandevis högt. VIX-indexet är ett finansiellt riktmärke utformat för att vara en aktuell marknadsuppskattning av den förväntade volatiliteten för S&P 500®-index.


https://www.bloomberg.com/quote/VIX%3AIND

Det kommer att ta ett tag innan marknaden stabiliserar sig. Vi förespråkar försiktighet och att sprida sina risker. Investera därtill vid många tillfällen – de enskilda dagsrörelserna är onormalt stora så sprid ut dina investeringar i tiden. En bred fond som Nowo Global Fund är ett mycket bra alternativ som ”kärnan” i ditt sparande. Fondens fokus på lönsamma och vinnande bolag gör att risken blir relativt begränsad.

Vid pennan,
Ola Björkmo
Förvaltare av Nowo Global Fund

SPRID RISKEN MED DAGSPAR