Rekordstarkt år i backspegeln men vad väntar 2022?

  • Kategori
  •  | Fonden

Börsåret 2021 hör till en av de bästa genom åren och även för Nowofonden blev det ett bra år. Fondens avkastning under december blev 3,6 % och 24,8 % för helåret.

Förutom aktiv stockpicking har vi under året vid flera tillfällen genomfört aktiva omallokeringar mellan sektorer där vi dragit ned exponeringen mot tillväxtbolag i perioder av ränteoro och ökat upp mot finanssektorn och likviditeten för att på så sätt anpassa risktagandet till det rådande marknadsklimatet. Detta förfarande har sannolikt bidragit till att dra ned volatiliteten och höja fondens riskjusterade avkastning.

En stor del av vår framgångsrika förvaltning bygger på att vi tar rygg på storbolag drivna av några av världens bästa entreprenörer som Tim Cook, Larry Page, Sergey Brin, Bernard Arnault, vars bolag genomsyras av kreativitet, uppfinningsrikedom och förnyelse. De är bolag som år efter år genererar fina vinster och god strukturell tillväxt. Tar man ett axplock av dessa bolag som återfinns i våra fonder så slog de index rejält under det gångna året, t. ex. Alphabet +68 %, Microsoft +51,2 %, LVMH +46 %, Apple +34 % och Berkshire Hathaway +31 %.

Vad väntar under 2022?

Det nya året väntas bjuda på stort fokus på inflation och räntor efter att 2021 avslutades med höga inflationssiffror i USA vilket även den amerikanska centralbanken FED noterade. Centralbanksstimulanser i form av återköp av obligationer går mot sitt slut och under året väntas ett antal räntehöjningar i USA men även en god tillväxt om logistikkedjorna åter börjar fungera normalt. Efter snart två år av restriktioner pga pandemin ser vi slutet på denna. Största orosmolnen finns kring utvecklingen av inflationen där åsikterna går isär kring huruvida den dämpas framöver eller fortsatt ligger kvar på en hög nivå. Som nämnts i tidigare marknadsbrev är den tioåriga amerikanska räntan en mycket bra indikator på vart räntorna är på väg. Stiger räntan leder detta ofta till börsoro, dock så ligger den fortfarande på mycket låga nivåer och noterade 1,51 % vid årsskiftet.

Oavsett hur inflationen utvecklas så kommer innovationskraften vara fortsatt hög inte minst inom digitalisering. Kriser för ofta det goda med sig att bolag blir ännu mer kostnadsmedvetna och framgångsrika entreprenörer än mer kreativa. Kombinationen hög tillväxt och bra marginaler förväntas även det kommande året bidra till rekordvinster.

Bank & Finans brukar gynnas av stigande räntor och av denna anledning har sektorn en hög andel i våra fonder då vi tror att ränteoron kommer ligga kvar den närmaste tiden. Många banker har dessutom fortfarande relativt låga värderingar och stora kassor som kan användas till återköp och utdelningar.

Strategi

Summerar vi vår marknadstro och strategi inför det nya året så förväntas marknaden präglas av inflationsoro så länge det inte kommer tecken på ett avtagande inflationstryck vilket skulle kunna inträffa om de flaskhalsar i logistikkedjorna som bidragit till den förhöjda inflationen löses upp.

Främst Bank & Finans men även storbolag med fina vinster och tillväxt förväntas klara sig bra. Risken i marknaden ligger främst hos tillväxtbolag med höga värderingar och som ännu inte generar några stora vinster eller kanske till och med gör förluster. Dessa bolag lär få det tufft i ett stigande ränteklimat. Volatiliteten lär öka och mycket fokus kommer läggas på makro- och inflationsrelaterad statistik som släpps under de närmaste veckorna och månaderna.

Även om räntorna stiger så sker det från en låg nivå och god tillväxt kombinerat med bra marginaler förväntas leda till nya rekordvinster vilket balanserar upp hotet från inflationen. Förmodligen innebär ökad börsturbulens mellan rapportperioderna köplägen då rapporterna väntas ge fortsatt stöd till bolagens aktiekurser. Vi är optimistiska inför det nya året och för den långsiktiga investeraren som inte oroas över kortsiktiga svängningar är det fortsatt köpläge även i tider av börsoro.

Med vänlig hälsning,
Fondförvaltare
Anders Bruzelius