Läs månadens expertanalys av börsläget i Augusti 2022

  • Kategori
  •  | Fonden

Under augusti sjönk Nowofonden marginellt med -0,16 % i värde. Stockholmsbörsen minskade med -6,47% och fondens jämförelseindex steg med +0,64 %.

Även under augusti fortsatte frågan om inflation och inflationsbekämpning att dominera nyhetsflödet. Världens centralbanker uppvisar samsyn och kommunicerar unisont att man beslutsamt kommer att bekämpa den alltför höga inflationen med höjda räntor. Inflationen i Europa steg till 9,1 % i augusti, upp från 8,9 % i juli. 4,3 %-enheter kommer från höjda energipriser och höjda matpriser, så inflationen kommer nu på bred front.

ECB, den europeiska centralbanken, kommer att publicera sitt nästa räntebesked den 8 september och många ECB-ledamöter har de senaste dagarna argumenterat för en kraftfull höjning av styrräntan.

Under augusti såg vi stora rörelser på de finansiella marknaderna. Förväntningar om en allt högre ränta gör att olika aktörer positionerar om sina portföljer, och räntekänsliga aktier som högt värderade tillväxtbolag utvecklades svagt. 

På global basis var det endast aktier en bransch (energi) som steg i värde under månaden, medan övriga nio utvecklades svagt, vilket framgår av tabellen nedan. Sämst kursutveckling uppvisade bland annat fastighetsaktier samt aktier inom läkemedel och informationsteknologi.

Källa: S&P Dow Jones Indices LLC

Vi ser en klar parallell till den avslutade rapportsäsongen. Data från I/B/E/S, en dataleverantör för finansiell information, visar att de europeiska bolagens vinster under det andra kvartalet är 30 % högre än motsvarande kvartal föregående år. Dock är spridningen mellan olika branscher stor och sju av tio branscher kan redovisa stigande vinster. Energibolag uppvisar den kraftigaste vinsttillväxten (+206 %) medan fastigheter har den svagaste (-73 %).

Tack vare en god riskspridning kunde Nowo Global Fund hålla emot väl, trots att fonden innehåller en hög aktieandel.

Som alltid rekommenderar vi riskspridning, något som vi själva tillämpar när vi förvaltar fonden. Börsen uppvisar sedan en tid tillbaka stora dagliga rörelser så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så utnyttja den möjligheten via Nowo!

Sensommarhälsningar från fondens förvaltare i ett allt kyligare Stockholm,
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt