NOWO Fund – Så gick det under årets första månad.

  • Kategori
  •  | Fonden

Turbulent månad men storbolagen levererar.

Efter rekordåret 2021 har vi fått en medioker och turbulent start på börsåret 2022. Det har skett en sektorrotation som drabbat tillväxtbolagen negativt medan värdebolag med låga värderingar och finanssektorn klarat sig bättre. Vinsthemtagningar efter tider av kraftiga uppgångar på flera börser följer det sedvanliga mönstret på finansmarknaderna. Dessa nedgångar tenderar att vara aggressiva men kortvariga.

NOWO fonden har efter ett mycket starkt börsår 2021 då fonden steg med 24,81 % fått en svagare start på året med en nedgång på 3,9 % i januari. Sektorrotationen på marknaden från tillväxtbolag till värdebolag har inneburit att vi den senaste tiden minskat exponeringen mot tillväxtbolag med höga värderingar och ökat upp mot värdebolag och bank och finans. Under månaden har vi ökat upp i Volvo, Industrivärden och H&M men viktat ned i EPAM Systems, VNV Global, Kinnevik och Maersk.

Börshumöret har främst påverkats av en vändning i den amerikanska centralbanken FED:s penningpolitik som kunde skönjas redan i protokollet från deras möte den 15:e december men som fick genomslag först i januari. Inflationen ansågs inte längre vara tillfällig utan mer bestående vilket fått den amerikanska tioårsräntan att stiga från 1,4 % till 1,9 % och lett till en kraftigt negativ börsreaktion. Framförallt höga energipriser och transportkostnader har bidragit till stigande producentpriser. Marknaden har tagit höjd för fem räntehöjningar i USA under året samtidigt som det finns tecken på att logistikkedjorna börjar normaliseras vilket förväntas dämpa inflationen i producentleden.

Ovanpå inflationsoron ökade den geopolitiska oron när krisen mellan Ryssland och Ukraina förvärrades medan virusspridningen genom Omikron fortsatte och ledde till att flera länder i Asien stängde ned och spädde på farhågor att logistikproblemen skulle hålla i sig.

Vi förväntar oss en bättre börs under våren

Rapportsäsongen inger dock hopp på börsfronten. Flera bolag däribland Apple, Microsoft och Apple samt banker som UBS och Morgan Stanley har rapporterat starka resultat och guidar dessutom för ett starkt 2022. Många bolag med starka balansräkningar har flaggat för återköp av aktier och höjda utdelningar. Det finns en fortsatt god framtidstro hos bolagen som gör att vi förväntar oss en bättre börs under våren.

Att man börjat ta bort coronarestriktioner på flera håll i världen talar också för att världsekonomin står inför en återhämtningsfas med god tillväxt. Kriser för det goda med sig att företagen blir mer kostnadsmedvetna och genomför effektiviseringar som får genomslag i resultaten längre fram.

De stora tillväxtbolagen som rapporterat starka resultat och balansräkningar förväntas återhämta kursfallen relativt snabbt när börsoron lagt sig medan tillväxtbolagen med höga värderingar och vinster som ligger längre fram i tiden får leva med större osäkerhet och högre volatilitet. De traditionella värdebolagen och finanssektorn förmodas få en stabil utveckling norrut under året.

Summerar vi läget så har många storbolag starka balansräkningar som de kan använda till återköp av aktier och höga utdelningar. Vi ser också en fortsatt god efterfrågan i ekonomin samtidigt som normaliserade logistikkedjor förväntas sänka inflationstrycket i producentleden, något som kommer bidra till både ökad försäljning och bättre marginaler. De senaste veckornas börsfall har lett till att värderingarna kommit ned och att marknaden prisat in ett antal räntehöjningar i USA under året. Den amerikanska centralbanksräntan ligger idag på noll procent vilket innebär att även om vi får ett antal räntehöjningar så kommer räntorna fortsatt ligga kvar på mycket låga nivåer. Ökad försäljning och förbättrade marginaler när pandemin lider mot sitt slut förväntas kompensera mer än väl ett högre ränteläge. Trots allt så är stigande räntor tecken på en förbättrad global ekonomi och tillväxt.

Med en exponering mot storbolag, bank och finans samt en omallokering från högt värderade tillväxtbolag till värdebolag ser vi goda förutsättningar för en fin värdetillväxt även i år.

Med vänlig hälsning,
Fondförvaltare
Anders Bruzelius