Läs månadens expertanalys av börsläget i Maj 2022

  • Kategori
  •  | Nyheter

Under maj steg Nowofonden med +0,9 %, vilket är bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med -0,2 %.

På aktiemarknaden är den stigande inflationen och hur centralbanker kommer att agera en avgörande fråga. Vissa bedömare ifrågasätter hur verkningsfullt ”räntevapnet” är när inflationen till stor del är en effekt av Rysslands krig i Ukraina. Marknadens andra bekymmer är hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli. Ett flertal ledande indikatorer pekar på en minskad ekonomisk aktivitet, vilket i så fall kommer att pressa bolagens vinster. 

Under årets första kvartal har bolagen klarat sig mycket bra, men frågan är hur framtiden kommer att utvecklas? Data från Refinitiv I/B/E/S, en dataleverantör för finansiell information, visar att de europeiska bolagens vinster under det första kvartalet är 41 % högre än motsvarande kvartal föregående år. Nio av tio branscher redovisar dessutom stigande vinster. Energibolag uppvisar den kraftigaste vinsttillväxten om +200 % medan sällanköpsvaror har den svagaste på -17 %.

Europeiska aktier mätt som S&P Europe 350 sjönk med -0,6 % under maj, och har därmed sjunkit med -6 % sedan årsskiftet. Tyskland, Spanien och Italien var de bästa aktiemarknaderna medan Sverige, Danmark och Schweiz var de sämsta. 

Diagram
Bild: Bidragsanalys europiska aktier maj 2022. Källa: S&P Dow Jones Indices LLC.

Vinnare på branschnivå var energiaktier som gynnas av det stigande oljepriset medan de stigande räntorna medförde att fastigheter utvecklades svagast. 

I USA steg börsen (S&P 500) marginellt med +0,2 %. Liksom i Europa hade energiaktier den bästa utvecklingen, och fastigheter den svagaste.

Vi har arbetat vidare med vår ”köp vinnare”-strategi och kommer inom kort att komplettera fonden med en delportfölj i vinnande europeiska mindre bolag. Det är en strategi som vi har god erfarenhet av och som vi bedömer kommer att komplettera fonden väl.

När börsen uppvisar stora dagliga rörelser rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så utnyttja den möjligheten via Nowo! 

Förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt