Så påverkas börsen och Nowofonden av krisen i Ukraina

  • Kategori
  •  | Fonden

Med anledning av den allvarliga geopolitiska kris som råder i Europa, specifikt Ukraina, vill vi som fondförvaltare dela med oss av vår syn på hur detta påverkar de finansiella marknaderna.  

Även om det är svårnavigerat så är vår uppfattning att mycket elände prisats in i börskurserna. Den underliggande ekonomiska tillväxten är stark och många av storbolagen har rapporterat bra kvartalsrapporter senaste månaden. De har dessutom starka balansräkningar och många har lanserat återköp av aktier finansierade av stora bolagskassor vilket också ger stöd till aktiekurserna. 

Ukrainakrisen kan leda till en avmattning av den globala tillväxten och mindre aggressiva centralbanker. Den amerikanska tioåriga räntan har rört sig neråt och är en indikation på minskad inflationsoro, åtminstone på räntemarknaden. 

Vis av historien, som återupprepar sig, vet vi att det i samband med kriser brukar uppstå bra köplägen vilket borde ske även denna gång. I varje svårighet föds en möjlighet och därför är det viktigt att ha en handlingsplan och vara beredd att agera snabbt när möjlighet ges.   

Nowo Fund är sedan en tid positionerade i våra fonder för osäkra tider och är samtidigt beredda att agera om läget lugnar ned sig. Vår exponering mot storbolag innebär att vi har bra likviditet i våra fonder och låg likviditetsrisk. I samband med kriser och stora börsnedgångar brukar det vara de stora bolagen som rekyler upp först. Vi ser också att de amerikanska börserna utvecklas bättre än de europeiska. Ju längre bort från krigszonen desto bättre utveckling. Vi följer utvecklingen noga, analyserar de möjligheter som dyker upp och är beredda att agera för Nowofondens räkning.

Vänliga hälsningar 
Anders Bruzelius
Fondförvaltare