Läs månadens expertanalys av börsläget i juni 2022

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Det första halvåret 2022 har varit utmanande på marknaderna. Oro för inflation, räntehöjningar från världens centralbanker samt en risk för en svagare konjunkturutveckling har medfört svag utveckling för de flesta finansiella tillgångarna.

Ett sätt att ta temperaturen på aktiemarknaden är att titta på det s k VIX-index, som mäter graden av ”rädsla” hos investerare. Som man kan se i bilden nedan har oron klart ökat det senaste halvåret, men marknaden är långt ifrån de toppar av oro som nåddes under pandemiutbrottet 2020, eller i samband med finanskrisen 2007-2008.

 

 

Amerikanska aktier har inte sett en så svag inledning på ett börsår sedan 1970. Men utvecklingen för amerikanska obligationer var ännu svagare – det är det sämsta halvåret för amerikanska obligationer sedan 1788, precis innan George Washington valdes till president.

Utvecklingen i Europa har också varit svag, men klart bättre än den amerikanska. Aktier i stora bolag och mer defensiva aktier har haft en relativt stark kursutveckling. I Europa var aktier inom energi bäst under det andra kvartalet (steg med 3%) medan aktier inom informationsteknologi sjönk med -20% under det andra kvartalet, och är ned -32% sedan årsskiftet.

Under månaden har vi arbetat med vår ”köp vinnare”-strategi och investerade under juni i en delportfölj i vinnande europeiska mindre bolag. Därtill har vi valt att öka aktieexponeringen något eftersom kurserna sjönk.

Under juli kommer bolag världen över att påbörja rapporteringen av det andra kvartalets utfall. Det kommer att bli en intressant läsning, och särskilt de framåtblickande kommentarerna som kan ge viktiga ledtrådar till den kommande utvecklingen.

Som alltid tycker vi att det är klokt att sprida på riskerna, någon som vi gör vid förvaltningen av fonden. Fonden är förvisso ned 15 procent sedan årsskiftet, men utvecklingen är klart starkare än exempelvis Stockholmsbörsen som är ned över 27 procent under samma tidsperiod. Förklaringen är att fonden arbetar med en aktiv riskspridning.

Eftersom börsen uppvisar stora dagliga rörelser rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så utnyttja den möjligheten via Nowo!

Förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt