Börsspaningar – här är vinnande sektorn just nu

  • Kategori
  •  | Fonden

Vi är mitt uppe i bolagens rapportering av hur det har gått under årets första kvartal.

Det har börjat mycket starkt. När vi tittar på de 600 största europeiska bolagen (som ingår i indexet STOXX 600) så redovisar de som har rapporterat en vinstökning om 27% jämfört med det första kvartalet 2021. Det är bättre än vad marknadens aktörer förväntat sig. Om den trenden håller i sig kommer kvartalet att bli det femte i rad som europeiska bolag uppvisar stigande försäljning ökade vinster.

Bästa bransch är utan tvivel energibolag som redovisar en vinst ökning om 180%. En förklaring är det allt högre priserna på olja och gas.

Det bästa landet i vårt universum visar sig vara Norge, en marknad som har många bolag verksamma inom just energi.

 


Vänliga hälsningar

Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt
Förvaltare av Nowo Global Fund