Spara till pensionen

Du behöver inte vara orolig för din pension när du är medlem i NOWO.

När diskussionsämnet pension kommer upp vid middagsbordet kan det lätt delas upp i två läger. De som har kontroll på varenda krona och de som inte orkar engagera sig ännu. Det kan kännas trist eller långt bort, lite orosfyllt och kanske svårt. Med NOWO blir det enkelt för dig att ta kontroll över din pension och göra sparandet till pensionen till en rolig aktivitet utan orosmoln. No worries helt enkelt.

Hur funkar det där med pension då?

Läs mer
Visa fler nyheter

Sparande på lång sikt kan ge fantastiska resultat! Sedan den 1 januari 2023 till den 31 mars 2024 har Nowofonden växt med imponerande +30,32%. Det är häftigt att se hur ett långsiktigt sparande verkligen kan löna sig om du bara har lite tålamod. Till exempel är en tusenlapp som sparades i början av 2023 nu värd 1303,20 kr. Fantastiskt, eller hur? Att se utvecklingen i olika valörer ger en bra bild av vad den faktiska tillväxten kan betyda i praktiken. Varje hundralapp och tusenlapp ökar ju i värde i takt med att fonden växer, utan att du behöver skjuta till mer pengar själv. För att göra det extra tydligt kan du kolla in denna valörutveckling sedan den 1 januari 2023 till den 31 mars 2024:

  • 100 kr har blivit 130,32 kr
  • 1000 kr har blivit 1303,20 kr
  • 10 000 kr har blivit 13 032 kr
Så bara genom att ha tålamod och ett långsiktigt tänk för ditt sparande kan du få ut mer för varje sparad krona. Över en flerårsperiod kan det handla om väldigt stora summor. Kort om Nowofonden: Nowo Global Fund är en aktivt förvaltad globalfond. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra experter kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när. Allt för att ditt sparande ska kunna växa och du ska kunna få en bra pension. Nowo Global Fund tillhandahålls och förvaltas av Nowos helägda dotterbolag Nowo Fund Management AB. Ditt sparande förvaras hos banken Swedbank som är fondens förvaringsinstitut. Nowo Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och ditt sparande omfattas av det statliga investerarskyddet och insättningsgaranti. Vad är en fond? En fond är en samling värdepapper som tillsammans utgör en portfölj. När du köper andelar i en fond äger du också andelar i de värdepapper som fonden utgörs av. En fond kan ha olika risknivåer och bestå av olika typer av värdepapper. En blandfond kan till exempel bestå av aktier, obligationer och fastigheter – därav namnet. Nowofonden är uppbyggd av olika aktier och obligationer för att ha en bra riskspridning. Historiskt sett är fonder ett bra sätt för att få dina pengar att växa. Pengar som du sätter in i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. BÖRJA SPARA