Månadens börsanalys – så gick det för Nowofonden i juni 2024

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund hade i juni en lite tuffare månad relativt sett. Fonden ökade med 0,13 % vilket dock var sämre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,63 % för perioden.

I juni så ser vi liksom föregående månad en fortsatt instabil och svängig utveckling av aktiemarknaderna och vi ser tecken som fortsatt tyder på konsolidering och vinsthemtagning. Till detta kommer komplexiteten kring att vissa sektorer inom aktiemarknaden har fortsatt att gå starkt vilket gör att vi justerat upp andelen aktier något.

Det bolag som under juni månad har bidragit mest till kursutvecklingen i fonden är det svenska tech-säkerhetbolaget Eyeon Group AB, som vi skrivit om tidigare, där kursen har ökat med nästan 12% under perioden.

Om vi tillåter oss att zooma ut en aning så ser vi, trots en i princip oförändrad månad vad gäller fondens avkastning, att Nowo Global Fund haft ett väldigt bra första halvår och att fonden har ökat med 14,31% i värde fram till och med sista juni medan exempelvis Stockholmsbörsen, OMX Benchmark index, har ökat med 10,25%.

Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-06-30.

Nedan visar vi ett diagram med fondens fördelning mellan de huvudsakliga tillgångsslagen som fonden investerar i. Utifrån vår marknadstro har vi under månaden viktat upp aktiedelen i fonden och viktat ner de räntebärande tillgångarna och samtidigt ökat de alternativa investeringarna något.

Som ni ser i nedan så har vi en bra spridning i portföljen. Vi har närvaro i ett antal olika sektorer, marknader och branscher. Historiskt har fonden haft en övervikt mot teknikaktier men vi ser att flera av de tongivande amerikanska techbolagen, som gått starkt under en längre tid, nu börjar stöta på motstånd. De tre största sektorerna för fonden under juni månad var Informationsteknologi, Finans och Industri.

Under juni och juli går två stora europeiska ekonomier till val. I Frankrike så är första valomgången med ett högt valdeltagande i parlamentsvalet avklarad och partierna på såväl höger som vänsterkanten gick starkt fram medan mittenpartierna tappat mark. Osäkerheten är stor inför den andra omgången den 7 juli.

I Storbritannien stundar val 4 juli efter att premiärministern utlyst nyval. Labour som är i opposition leder opinionsundersökningarna stort. En utmanare till både Tories och Labour är högerpopulistiska Reform som i senaste mätningen bara var några procentenheter mindre än sittande Tories.

I USA har den politiska debatten den senare tiden mest handlat om efterdyningarna kring presidentkandidaternas direktsända debatt där frågor nu ställs om president Joe Biden ska vara demokraternas kandidat eller inte. Att republikanerna kommer att välja Donald Trump som sin presidentkandidat verkar vara skrivet i sten alldeles oavsett vad han hittar på eller säger.

Riksbanken lämnade som väntat den viktiga styrräntan oförändrad vid sitt möte i juni på 3,75% men uppdaterade sina prognoser och räntebanor. Trots oväntad hög inflation i maj så justerar Riksbanken ändå ner sin räntebana och ger signaler om att en räntesänkning skulle kunna komma vid det kommande augustimötet. Budskapet är nu att det kan bli mellan 2-3 räntesänkningar under det andra halvåret 2024.

Vad gäller den svenska inflationen så vill Riksbanken gå försiktigt framåt med ytterligare räntesänkningar för att kunna parera eventuella bakslag i inflationen men grafen nedan visar tydligt att målet om 2% är inom räckhåll och att det nu är viktigt att hålla i och hålla ut.

Vad gäller inflations och konjunkturutsikterna för Sverige så är de osäkra. Svensk BNP ökade med 0,7% det första kvartalet 2024 jämfört med sista kvartalet 2023. BNP har utvecklats svagt och har i princip varit oförändrad sedan sista kvartalet 2021. Det finns indikatorer som tyder på att konjunkturen ändå är på väg att stärkas. Riksbanken har i sin BNP-prognos om utvecklingen för Sverige i år justerat upp sin prognos och spår att BNP kommer att öka med +1,1% jämfört med tidigare prognos om +0,3%.

Aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat från låga nivåer och företagens förtroende i Konjunkturbarometern har ökat den senaste tiden. Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats relativt väl givet en svag BNP-tillväxt och med fortsatt hög sysselsättningsgrad. Dock finns det orosmoln om att varselnivån är både hög och ser ut att stiga. Även antalet konkurser och de anställda som drabbas av dessa är många.

Vi har en fortsatt svag krona som dock återhämtat sig något den senare tiden men den geopolitiska oron och hur återhämtningen i svenske ekonomin vilket gör att vi trots allt befinner oss i ett osäkert läge.

Den nedåtgående trenden för lägre inflation har fortsatt i omvärlden. Den europeiska centralbanken sänkte sin styrränta i juni för första gången sedan 2019 medan vi noterade att den amerikanska motsvarigheten lät sin styrränta vara oförändrad. Bruttonationalprodukten (BNP) i euroområdet ökade i det första kvartalet 2024 efter att ha varit i princip oförändrat sedan slutet av 2022 vilket är ett tecken på att konjunkturen troligen bottnat ut i euroområdet.

I USA ser vi att under det första halvåret har ekonomin gått starkt och att deras inflation har fallit tillbaka snabbare än i exempelvis EU och Sverige. Signalerna är dock att den amerikanska ekonomin börjar mattas av.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare.

Källor: Sveriges Riksbank, SEB, Nowo Fund Management AB, Nasdaq.