Årskrönika: Nowofondens resultat 2023, så bra gick det för fonden

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt

Under 2023 har Nowofonden utvecklats väl med en god avkastning om 17,77 %, vilket överträffar jämförelseindexet med hela 7,12 % enheter. Det är med glädje som vi presenterar Nowofondens resultat, årets framgångar och delar med oss av några insikter som påverkade fondens prestation och vår omvärld.

Nowo Global Fund kvalade återigen in på listan av de bästa blandfonderna och kvalade in i det toppskiktet enligt fondanalysföretaget Morningstars utvärdering. Utöver detta har fonden sedan år 2021 haft 5 stycken stjärnor hos Morningstar vilket är en utmärkelse som en fond får om den är en av de 10% bäst avkastande fonder i sin kategori.

Fonden blev under 2023 en artikel 8 fond vilket är en hållbarhetsklassificering som innebär att förvaltningen ska ta hänsyn till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta innebär att fonden inte ska investera i företag som finns i sektorer som exempelvis tobak, alkohol och kolkraft.

För att välja ut vilka bolag som fonden ska investera i så använder vi oss av en investerings datamodell som utgör grunden för vår placeringsfilosofi och som vi använt under många år. Den samlar löpande in data från den samlade analytikerkårens köprekommendationer som vi sedan analyserar, graderar och investerar i utifrån algoritmens utfall. Under 2023 har vi ökat vikten av amerikanska tillgångar och viktat ner de europeiska bolagen vilket vi tar med oss även in i 2024.

 

Graf, Nowofondens Årskrönika 2023

 

Nowofonden resultat 2023:
Avkastning Nowofonden 2023: +17,77%
Snittavkastning/år senaste fem åren: +14,24%


Nowofondens investeringar

Några investeringar under året som vi vill lyfta fram

NVIDIA är ett amerikanskt teknikföretag som är bland de bolag i världen som har högst värdering. Bolaget är världsledande inom databehandling och artificiell intelligens. Under 2023 har kurs ökat med mer än 200% och har bidragit till fondens avkastning och vi ser att bolaget trots sin fantastiska utveckling fortsatt har många köprekommendationer och ligger kvar som ett viktigt innehav.

Lifeclean är ett mindre svenskt bolag som fonden har en investering i. Bolaget är ett green-tech bolag som har desinfektions och saneringslösningar som de har patent på och som exempelvis rengör och bryter ner farliga PFAS ämnen som idag möter en allt hårdare reglering runt om i världen vilket öppnar upp möjligheter för bolaget.

Vår investering i Länsförsäkringar företagsobligation är en konsekvens av den allmänna ränteuppgången under 2023 då vi har viktat upp andelen företagsobligationer som blivit mer intressanta då avkastningen på dessa instrument har ökat under året.

I dag kan du investera i Nowo Global Fund via appen och via fondbolagen Futur och Movestic. Vi arbetar för att fonden ska kunna vara valbar på fler fondplattformar som exempelvis Avanza och Nordnet samt ytterligare utvalda försäkringsbolag. Vill du att fonden ska finnas på de platser som du använder så fråga gärna om de kan ta upp Nowofonden på sitt fondtorg.

De mest populära sparsätten under 2023 var Dagspar och Lönespar vilka är två bra verktyg att använda för att successivt bygga upp ett långsiktigt och kontinuerligt sparande.

Vi vill avslutningsvis betona vikten av att sprida risker och fortsätta spara ofta och regelbundet. Genom att nyttja möjligheterna via Nowos olika sparsätt så skapar du automatiskt ett så lågt genomsnittspris som möjligt.