Vad hände på börsen i maj 2023? Läs månadens börsanalys

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund sjönk med -1,31 % under maj vilket är bättre än svenska aktier som tappade 2,29 %, mätt som OMX Stockholm Benchmark, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 7,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 3,97 % under året.

Under maj har marknaden fokuserat mycket på hur USA skall hantera lånetaket. Den amerikanska staten har närmat sig den maximala skuldsättningen för landet om inte politikerna kan komma överens om att höja skuldtaket för att kunna fortsätta att låna. Det har lett till att priset på risk för att amerikanska staten inte skall betala på sina befintliga skulder har ökat under månaden för att i slutet lugna ner sig när det till slut kom beslut om att höja lånetaket. Se nedan för illustration av USAs statsskuld sedan 1970 och skuldtaket.

Inflationens påverkan på marknaderna

Andra faktorert som har fortsatt att påverka de finansiella marknaderna såväl som konsumenter är inflationen som börjar sakta in lite vilket har gjort att centralbankerna förväntas minska ökningstakten i styrräntehöjningarna och framöver till och med sänka styrräntorna under 2024.

Förväntade vinstökningar och sektorsutveckling

Data från I/B/E/S, ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker, visar att vinsterna under kvartal 2 2023 jämfört med kvartal 2 2022 har stigit med ca 9 %. I Europa förväntar sig analytikerna att vinsterna skall stiga i 12 av 15 länder under 2023 och Portugal och Finland har de högsta förväntade vinstökningstakterna i år.

Under maj utvecklades läkemedelsaktier starkast medan telekommunikation hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo!

Sommarhälsningar från fondens förvaltare
Jonas Sandefeldt

Fondens förvaltare Jonas