Börsanalys: Vad hände på börsen i mars 2023 och hur gick det för Nowofonden?

  • Kategori
  •  | Fonden

Under mars fortsatte den positiva utvecklingen för Nowo Global Fund som steg med +2,2% i värde, vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg med +1,3%. Sedan årsskiftet har fonden ökat i värde varje månad med totalt +9,1% vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som under samma period har stigit med +3,7%.

Att det under månaden har varit ett stort fokus på banker och bankaktier torde inte någon ha missat. Dramatiken har varit stor för aktieägare i bland annat Silicon Valley Bank och Credit Suisse. Helt klart är att centralbankernas kraftfulla och snabba räntehöjningar skördar en hel del offer, till exempel bland banker som inte har haft full kontroll över sitt risktagande. I och med höjningen av styrräntorna börjar även kreditförluster synas. Med de extremt låga räntor som varit de senaste åren har sannolikt många mindre bra kreditbeslut fattats. Stora ränteuppgångar kan till exempel komma att omöjliggöra återbetalning av vissa lån. 

Att det finansiella systemet utsätts för en press påverkar centralbankernas utrymme att höja styrräntor för att bekämpa inflationen, vilket visas i de två följande bilderna. Den första bilden ser man marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken per den 9 mars, dagen innan problemen i banksystemet blev akuta. Då såg marknaden under 2023 framför sig fyra höjningar av styrräntan (orange linje), med en räntetopp på 5,5 procent.

Marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken den 9 mars. Källa: Bloomberg

Och tre veckor senare, den sista mars, är bilden helt annorlunda. Nu förväntas man i stället sänka räntan två gånger under 2023, till under 4,2 procent.

Marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken den 31 mars. Källa: Bloomberg

För aktiemarknadens vidkommande är det viktigt att räntan stabiliseras, och att centralbankerna inte fortsätter att höja. Goldman Sachs har gjort en analys av den amerikanska börsens historiska utveckling i samband med att centralbanken Fed upphör med sina räntehöjningar. Efter den sista höjningen har börsen i genomsnitt avkastat +8 procent efter tre månader och +19 procent efter tolv månader (orange linje i bilden nedan). Endast vid ett tillfälle, efter dot-com-bubblan år 2000, uppvisade börsen en negativ utveckling.

Avkastning för amerikanska aktier (S&P 500), före och efter centralbankernas sista räntehöjning. Källa: FRB, Goldman Sachs Investment Research

Här hemma i Sverige har avtalsrörelsen påbörjats och det s k märket är fastslaget. Avtalet ger 4,1% + 3,3% = 7,4% under två år. Många bedömare ser detta som ett avtal som ger stabilitet och förutsägbarhet, och som inte kommer driva upp inflationen. Utfallet ökar sannolikheten att Riksbanken kommer att kunna avstå från en ”dubbelhöjning” av räntan nu i april, och att toppen på räntebanan blir lägre. Detta kommer att vara positivt för aktiemarknaden.

Som alltid vill vi påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Aktiemarknaden uppvisar för närvarande stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och utnyttja den möjligheten via Nowo! 

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt