Fondens förvaltare kommenterar börsläget i december 2022

  • Kategori
  •  | Fonden

Under december sjönk Nowo Global Fund med -2,6% i värde vilket är något sämre än fondens jämförelseindex. Under årets sista kvartal steg fonden sammantaget med +4,9%, vilket klart överträffade fondens jämförelseindex som steg med +1,8%.

Den positiva utvecklingen på världens börser under oktober och november bröts under december. Stockholmsbörsen sjönk med 2,7% och S&P 500 med 5,8%.

Världens centralbanker var återigen i marknadens fokus. De amerikanska, europeiska och brittiska centralbankerna levererade höjningar av sina respektive styrräntor med 0,5 procentenheter, vilket var i linje med var marknadens aktörer hade förväntat sig. Detta ledde till stigande marknadsräntor och en svag aktiemarknad.

När 2022 ska summeras är det helt klart att aktier i energibranschen är den stora vinnaren. De uppvisar en kraftig vinsttillväxt, gynnade av allt högre energipriser, och har därtill utvecklats starkt på börsen. Den svagaste utvecklingen uppvisar räntekänsliga aktier såsom exempelvis teknologiaktier och fastighetsaktier.

I grunden har bolagen fortsatt att utvecklas väl. Data från I/B/E/S, en dataleverantör av finansiell information, visar att de europeiska bolagens vinster under det tredje kvartalet är 33% högre än motsvarande kvartal föregående år. Dessutom rapporterade 60% av bolagen vinster som var högre än vad marknaden förväntade sig. I bilden nedan visas den kvartalsvisa utvecklingen sedan 2014. Helt klart har de europeiska bolagen uppvisat en mycket stark återhämtning efter det förlorade året 2020, då pandemin lamslog ekonomin.

 

Källa: I/B/E/S

Inom kort kommer bolagens rapportsäsong för det sista kvartalet 2022 att påbörjas, och med det kommer många ledtrådar till hur aktiemarknaden kommer att utvecklas. Inflationstrycket, centralbankers agerande och energipriserna kommer att vara avgörande frågeställningar som vi får anledning att återkomma till.

Under månaden har fonden köpt aktier i bland annat banker och läkemedelsbolag och minskat innehaven i detaljhandelsbolag. Vid utgången av december var fondens aktieportfölj sammansatt av 427 aktier, fördelat mellan USA och Europa.

Som alltid påminner vi om värdet av att sprida sina risker, något som vi alltid tillämpar när fonden förvaltas. Aktiemarknaden uppvisar ofta stora dagliga rörelser, så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. Vi sparar själva i Nowo Global Fund på just det sättet! På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och utnyttja den möjligheten via Nowo!

Gott nytt investerarår hälsar fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt