Vad hände på börsen i juli 2023? Läs månadens expertanalys

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund sjönk med 0,17% under juli, men presterade ändå bättre än svenska aktier som i sin tur minskade med 1,25% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,37 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,18 % under året.

Inflationen har fortsatt påverka marknader och hushåll under juli. Den är fortsatt hög i Sverige, 6,4% KPIF i juni, mot Riksbankens långsiktiga mål om 2%. Inflationstakten har dock minskat jämfört med föregående månad då den var 6,7%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor. När man mäter inflationen med KPIF justeras KPI för eventuella förändringar i bostadsräntor. Detta görs för att ge en mer renodlad bild av den underliggande inflationen.

Europeiska centralbanken, ECB, höjde under juli sin styrränta till 3,75%, vilket är den högsta nivån sedan år 2000. Även amerikanska FED höjde styrräntan, som nu också är på den högsta nivån sedan år 2001 med en nivå på 5,25- 5,5%. Inflationstakten är fortsatt hög både i USA och i Europa, men det är tydligt att räntehöjningarna börjat ge effekt. USA ligger något före Europa i räntekurvan och har även något lägre inflation.

Inflation och styrräntor Riksbankens penningpolitiska rapport juni 2023

Trots minskad inflationstakt räknar Riksbanken med att styrräntan höjs minst en gång till i år och att den därefter ligger kvar på en åtstramande nivå under en relativt lång period. Men osäkerheten fortsätter att vara stor, och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får du automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare

Fondens förvaltare Jonas