Vår finansexpert berättar: Varför är banker speciella?

  • Kategori
  •  | Övrigt

Vid pennan hittar du vår oberoende finansexpert Erik Brood, civilekonom och auktoriserad finansiell rådgivare. Han har följt marknaderna sedan 1987 och varit praktiskt delaktig i marknaderna sedan 1991. Erik har över 15 års praktisk erfarenhet av Private Banking. Han har också arbetat som webbredaktör och bloggare inom branschen samt som fastighetsmäklare under en period.

Varför är banker speciella? 

Trots att vi har hög inflation, höga energipriser och höga räntehöjningar så har faktiskt börsen rest sig nästan 20% sedan botten i höstas. 

En viss korrigering är alltså inte så konstigt.  

Banker är ju aktiebolag precis likt andra företag som Electrolux, Atlas Copco, H&M och Astra-Zeneca. 

Privata investerare, aktiefonder, pensionsstiftelser tar kalkylerade risker att köpa de företag man tror på. I de fall vi observerat under den senaste veckan så har tre amerikanska banker gått omkull och det är ju särskilt tråkigt att vissa pensionsförvaltare, med facit i hand tagit sådana risker än vad som bör anses försvarligt. Och de kommer nog få en hel del frågor på det, även om det ändå relativt är en liten andel av deras totalt förvaltat kapital. 

Men det får stå för dem, för andra gäller det alltså att välja rätt aktier/fonder. 

Det som dock skiljer banker från andra företag är att hela deras affärsidé bygger på lån. Man lånar in pengar från privata investerare, företag till en viss ränta, och lånar ut samma pengar till andra företag och privatpersoner med högre ränta. 

Det finns därför strikta regleringar hur mycket marginal banken bör ha, givet att några faktiskt vill ta ut sina pengar, utan att behöva kalla in de lån som man lånat ut vilket i sin tur får konsekvenser för de som lånat att plötsligt behöva betala tillbaka allting, helst redan imorgon.. 

Därför att funkar inte den principen, så kan det skada hela det finansiella systemet. 

Det är skillnaden mot andra företag. 

Men, för att säkerställa trygghet, så har ALLA stater i västvärlden garanterat de banker som har oktroj, (tillstånd), att säkerställa insättarnas pengar. För detta betalar alla banker en årlig avgift till staten. 

Det som har hänt under de senaste dagarna är att den amerikanska regeringen har garanterat att ALLA insättningar oavsett belopp är säkra i de banker som nu har problem, dock med en konsekvens att de kommer ställa de som misskött sig till svars. 

I Sverige är detta skydd 1 miljon kronor per person, per bank i nuläget. Har man ett större kapital kan man om man är orolig sprida insättningarna på flera banker (undersök dock om de omfattas av ”insättningsgarantin” då det finns institut som i utbyte mot lockräntor inte är med i det systemet), men den svenska regeringen har observerat det som händer, och antyder att de kan, likt USA, utöka det om det behövs.  

Med andra ord, har de lärt sig läxan från finanskrisen 2008. 

Med det kan också bli en viss eftertanke kring de räntehöjningar som har skett under det senaste året kanske har varit kontraproduktivt, och det positiva är att det kan leda till minskad takt i fortsatta höjningar. 

Vid pennan,

Vår sparexpert är Erik Brood

Erik Brood, civilekonom och auktoriserad finansiell rådgivare.
Har du frågor till Erik? Maila: erik@nowo.se