Skriva testamente – har du alla avtal på plats?

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt

Att skriva testamente är ofta något man börjar tänka på senare i livet. Men att faktiskt ha detta på plats redan i ung ålder är smart. Ett testamente är ett formellt dokument där en person skriftligen förklarar hur hen vill att hens egendom ska fördelas efter hens död. När du ska skriva testamente måste det uppfylla vissa formella krav för att vara giltigt. Ett testamente räknas ofta som giltigt om det är skriftligt undertecknat av personen. Din namnteckning måste bevittnas av två vittnen samtidigt.

Varför ska du då ha ett testamente? Det finns många anledningar men här kommer några vanliga orsaker:

  • För att fördela ditt arv enligt dina egna önskemål: Ett testamente ger en person möjlighet att bestämma hur dennes arv ska fördelas vid bortgång, istället för att låta den fördelas enligt lag.
  • För att skydda familjemedlemmar: Ett testamente kan användas för att säkerställa att ens partner eller familjemedlemmar får en del av arvet.
  • För att fördela till välgörenhet: Personen i fråga kan välja en del av arvet ska gå till välgörenhet.
  • För att förhindra tvister som annars kan uppstå. Arv har en tendens att skapa osämja när det inte är tydligt fördelat från början.

Om vi tar ett exempel från verkligheten så kan det handla om ett ogift par som bor ihop och alltså lever som sambos i en bostad som de köpt tillsammans. Om den ena partnern skulle gå bort så säger lagen att närstående har rätt att ärva. När din sambo går bort ärver i första hand sambons barn och i andra hand sambons föräldrar och/eller syskon. Det enda du har rätt till är hälften av bostadens värde och det bohag som ni har köpt för gemensamt bruk. Vill ni kunna ärva varandra måste ni därför skriva ett testamente.

En person kan testamentera till vem som helst, inklusive familjemedlemmar, vänner, organisationer eller välgörenhet. Det är upp till personen själv att besluta vilka som ska ta del av hens arv. En person kan också välja skänka delar av sitt arv till en organisation eller till välgörenhet. Det finns dock vissa begränsningar och lagar för vad man kan testamentera bort, såsom lagstadgade arvsrätt.

Arvslotten kan inte testamenteras bort

Arvslott är en del av en persons egendom som är skyddad från att testamenteras bort. Den måste enligt lag gå till vissa närmast anhöriga, såsom make eller barn. Arvslotten är en form av skydd för familjemedlemmar och finns för att säkerställa att de har tillgång till en viss del av den avlidnes egendom, även om den avlidne har testamenterat bort sin egendom till andra personer.

Vill du skriva ett testamente och säkra upp hur ditt arv ska fördelas om du går bort? Ta hjälp av vår partner Familjens Jurist.

SE MER OM TESTAMENTE

Pris: 1139 kr (ord: 1199 kr)
Använd koden: nowo22