Samboavtal – har du alla avtal på plats?

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt

Ett samboavtal bör du ha om du och din partner bor ihop, men inte är gifta. Det finns nämligen något som heter sambolagen som annars tillämpas om ni skulle gå skilda vägar. Ett samboavtal upprättas mellan dig och din partner och reglerar frågor som rör boende, ekonomi, ägande av gemensamma tillgångar och vad som händer med dessa om ni skulle göra slut.

Syftet med ett samboavtal är att:

  • Tydliggöra rättigheter och skyldigheter mellan er
  • Reglera fördelningen av egendom
  • Förhindra oklarheter och minska risken för konflikter
  • Skydda ägande till fastigheter som förvärvats
  • Stärka er ekonomisk säkerhet om ni går skilda vägar
  • Förhindra rättslig och ekonomisk oro vid separation

Vems är vems?

Om vi ska ta ett exempel från verkligheten så kan det t.ex. vara så att du och din partner bestämmer er för att flytta ihop och köpa en bostad för att bo i. Din partner har inte råd att köpa bostaden, men det har du. Så du tar lånet och går in med hela kontantinsatsen (15% av det bostaden kostar). Ni flyttar in och bor tillsammans en tid för att sedan märka att ni inte alls trivs med att bo tillsammans. Ni gör slut. Utan ett samboavtal som reglerar vem som har rätt till bostaden skulle det innebära att din partner har rätt till hälften av boendet om ni gör slut. Hur kommer då det sig? Jo, då bostaden köptes för att ni skulle sambo i den så blir bostaden också en så kallad samboegendom och ska delas lika mellan er. Du skulle alltså förlora stort ekonomiskt utan ett samboavtal här. Så se till att lösa allt sånt här innan, så slipper du den huvudvärken om dagen kommer.

Viktigt att veta är att om ni sedan gifter er blir samboavtalet automatiskt ogiltigt och att sambolagen gäller bara bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans. Ni ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är sällan förmånstagare till varandras livförsäkringar.

För att hjälpa dig känna no worries inför framtiden så har vi tillsammans med Familjens Jurist tagit fram Nowo Juridikhjälpen där du kan få hjälp med att skriva ett samboavtal.

SE MER OM SAMBOAVTAL

Pris: 739 kr (ord: 799 kr)
Använd koden: nowo22