Nowo ska få svenskarna att börja spara till pensionen

  • Kategori
  •  | Övrigt

Återkommande undersökningar vittnar om hur illa ställt det är med den svenska pensionsmodellen. Genomsnittspensionen idag är 16 500 kronor, före skatt. För kvinnor är det än mörkare siffror då de endast får cirka 67 % av den genomsnittliga pensionen på grund av de livsval som de gör. Var femte svensk pensionär riskerar att hamna under fattigdomsgränsen idag och utsikterna för dagens ungdomar är än sämre.

Fintechbolaget Nowo vill ändra på detta och har utvecklat och lanserat en plattform för sparande i vardagen. Tanken är att låta svenska folket spara samtidigt som man handlar, säger Rutger Selin VD på Nowo. Han fortsätter, genom att ha anslutit hundratals e-butiker där medlemmarna får cashback på varje köp kan man spara till pensionen samtidigt som man handlar. Sparandet samlas i en fond, Nowo Global Fund som förvaltas av Alfred Berg.

Utöver cashback hos över 1000 e-handlare finns flera andra sätt att spara till pensionen med minsta möjliga påverkan på vardagen. – Vi satsar hårt på att erbjuda olika former av mikrosparande för att kunna underlätta sparande till pensionen och erbjuda ett sparande som är anpassad till våra medlemmars aktuella ekonomiska situation.

Många har inte möjlighet att spara en fast summa varje månad. Med Nowo anpassar sig sparandet till hur man handlar säger Rutger Selin. Väldigt populärt är också vår sparform Dagspar. Dagspar innebär att man sparar några kronor varje dag i Nowoappen via ett valfritt kort. Några kronor om dagen påverkar ekonomin väldigt lite men med en lång placeringshorisont blir det väldigt mycket pengar vid pensionen. Nowo tar bort pensionsoron och ger ett lugn till sina medlemmar.

Just nu satsar Nowo hårt på att nå ut till svenskarna. Tyngdpunkten ligger på samarbeten med olika poddcast och sociala medier men också kännedomsstärkande marknadsföring som utomhus och TV-sponsring finns i marknadsmixen. – Nowo är ett nytt företag och responsen för vår tjänst är överväldigande. Vi får varje dag positiv feedback på våra tjänster och vi ökar vår medlemsbas väldigt mycket. Allt fler upptäcker möjligheterna att spara smartare när man väl behöver handla. Att handla och samtidigt tänka på sin ekonomiska framtid och pension är något som passar väldigt många väldigt bra avslutar Rutger Selin.