Ny rapport pekar på att antalet fattigpensionärer kan öka

  • Kategori
  •  | Övrigt
  •  | Spara till pensionen

I en ny rapport framgår det att en fjärdedel av alla tjänstepensionsuttag sker tidsbegränsat, av dessa sker majoriteten under en femårsperiod – och detta kan resultera i att pensionen inte räcker livet ut.

I rapporten ‘Utbetalningstid i tjänstepensionssystemet’ från SNS visar det sig att tjänstemän med ett lägre tjänstepensionskapital har en ökad sannolikhet att ta ut sin tjänstepension på kort tid. Av dem som väljer ett tidsbegränsat uttag av tjänstepensionen ökar risken att pengarna inte kommer räcka senare i pensionen vid ett långt åldrande.

Tjänstepensionens och den allmänna pensionen står i relation till inkomsten under arbetslivet, men det går att påverka sin kommande pension på fler sätt än via löneförhöjning. Det genomsnittliga privata pensionssparandet bidrar idag till endast fem procent av dem totala pensionsutbetalningarna och den siffran skulle kunna vara betydligt högre.

– Det är oroande att trenden går åt ett mer kortsiktigt beteende i tjänstepensionsutbetalningarna, speciellt då vi blir allt äldre. Redan som det är idag kommer många ha svårt att få pengarna att räcka och därför är det nu – mer än någonsin – viktigt att kompletteringsspara till pensionen på egen hand, säger Rutger Selin, VD på Nowo.

Genom ett långsiktigt och kontinuerligt sparande kan man dryga ut pensionskassan rejält. Nowo gör det lätt att spara regelbundet utan att det känns. Små summor som på sikt kan bli ett stort belopp och som kan bidra till ett tryggare åldrande.