Pensionstriangeln borde vara en rektangel

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Spara till pensionen

Är du bekant med den så kallade pensionstriangeln? Triangeln visar de olika delarna i ditt pensionssparande och hur varje del bidrar till helheten. Vi på NOWO menar på att triangeln är missvisande. Läs vidare så ska du snart få veta varför.

ALLMÄN PENSION

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du skatt för. I detta blogginlägg går vi djupare in på just den allmänna pensionen.

Inkomstpension
Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 % av din inkomst till denna del.

Premiepension
Premiepensionen är också en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 % av din inkomst hit. Du väljer själv i vilka fonder du vill placera dessa pengar, men du kan också låta staten göra jobbet och låta pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

TJÄNSTEPENSION

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.

PRIVAT SPARANDE

Den delen du sparar själv, med NOWO t.ex.

DÄRFÖR BORDE TRIANGELN VARA EN REKTANGEL

Det har visat sig att många har en bild av hur mycket de kommer att få i pension som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Såhär sa ekonomiprofilen, Magdalena Kowalczyk som också är programledare för Lyxfällan tidigare i en debattartikel i juli förra året.

“Vi blir bara fler och fler som blir äldre, så den lär ju bara klättra uppåt, kanske två-tre år till innan det blir min tur att dra mig tillbaka. Dessutom, i takt med att fler och fler blir äldre så måste ju den stora allmänna pensionskakan fördelas på fler. Det är ganska enkel matte att konstatera – staten kommer inte kunna ta hand om oss när vi blir gamla. Inte så att det blir ett drägligt liv i alla fall.”

Vill man vara säker på att få lite guldkant på tillvaron den dagen det är dags att gå i pension så får det privata sparandet en mycket viktig del. Därför tycker vi på NOWO att pensionstriangeln är rent missvisande för den som vill leva ett drägligt liv på ålderns höst. Därför slår vi ett slag för pensionsrektangeln. I pensionsrektangeln bidrar alla delar lika mycket och på detta sätt kommer vi ifrån glappet som är mellan vad du förväntar dig att få i pension, och vad du faktiskt kommer att få.

Såhär sa Magdalena Kowalczyk om just pensionstriangeln i juli 2021. Läs hela artikeln här.

“Jag tycker att vi måste sluta tänka på pensionens beståndsdelar som en pyramid och istället se en pensionsrektangel framför oss. Vi behöver lägga lika stor vikt på det egna ansvaret och sparandet som till statens och arbetsgivarens bidrag via skatter och uppskjuten lön. Det är bara så vi kommer att få ett drägligt liv när det blir dags för mig och dig som läser att gå i pension.”

Vad tycker du? Borde pensionstriangeln bli en rektangel?


Känner du att du behöver dryga ut pensionen? Med NOWO kan du spara privat till din pension med flera unika sparsätt, och utan att behöva tumma på livskavlitén här och nu.

KOM IGÅNG MED NOWO