Så ska du spara för att få lägsta genomsnittspriset och skydda dig mot volatilitet på börsen

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Mikrosparande - Ett smartare sparande
  •  | Nyheter

Hur gör proffsen?

Som ni alla vet är vi som förvaltar fonden förespråkare av att man som sparare ska sprida sina risker. Det är inget som vi har kommit på alldeles själva, det är helt enkelt en kunskap om hur de som placerar pengar professionellt arbetar. Så här ska vi dela med oss av lite tips om vad man ser när man ”lyfter på huven”.

Vad är ”volatilitet”?

När man investerar i aktier måste man vara medveten om att det inte är i dagens ekonomi och konjunktur som man investerar. Aktiemarknaden är framåtblickande medan mycket av medias rapportering handlar om vad som händer just nu. Att aktiemarknaden är framåtblickande gör att den handlar på vändningar mycket tidigare än man kan utläsa något ur statistiken.

Och just det faktum att aktiemarknaden handlar på förväntningar om hur det kommer att gå under de kommande åren gör att den är känslig för förändringar av uppfattningar. Ett bra exempel är 2022. Det var ett år som (nästan) ingen expert i slutet av 2021 såg som särskilt problematiskt. Plötsligt drabbades vi av ett krig i Ukraina och med det en energikris. Därtill kom centralbanker att påbörja räntehöjningar för att bekämpa en snabbt stigande inflation.

Så 2022 blev ett år när investerare kom att kastas mellan hopp och förtvivlan, och med det följde ovanligt stora rörelser på börsen. Det kan man t ex se i en analys från Schwab nedan, som i grafen visar antal dagar med stora börsrörelser i S&P 500 (blått när börsen stigit med mer än 1% under dagen, och gult när den fallit mer än -1%). Som synes måste man tillbaka till den stora finanskrisens dagar under 2008 för att se lika många stora rörelser, medan å andra sidan 2017 var ett väldigt lugnt år.


Källa: Charles Schwab

Så volatilitet, eller risk, är helt enkelt dagsrörelser i aktiemarknaden. När volatiliteten eller risken är hög är rörelserna stora, helt enkelt för att investerare är osäkra, och 2022 var definitivt ett sådant år.

Hur du sparar smart!

Med Nowoappen har du möjlighet att spara på många olika sätt. Vi vill slå ett slag för att utnyttja möjligheten till att spara ofta, till och med dagvis. Det gör att du som sparar inte drabbas fullt ut av en orolig marknad eftersom du köper fondandelar vid många olika tillfällen till varierande kurser. På så sätt köper du till ett genomsnittspris, och drabbas inte av oturen att köpa ”fel” dag.
För att visa kraften i att sprida ut sina inköp av fondandelar har vi gjort en analys. I grafen nedan ser du vilken avkastning som en person som köpte fondandelar i Nowofonden (orange linje) varje dag under 2022 fick, ställt mot den som under köpte svenska aktier (blå linje) vid ett tillfälle årsskiftet 2021/2022 och inte gjorde något efter det.


Källa: Nowo Fund Management AB

Den smarta dag-för-dag spararen i Nowofonden fick -0,63% i avkastning, att jämföra med den som hade svenska aktier som tappade -20,3% under 2022.

LÄS MER OM DAGSPAR

Relaterade dokument

  • Läs som PDF