Ny rapport visar: Pensionssprickan växer sig allt större…

  • Kategori
  •  | Mikrosparande - Ett smartare sparande
  •  | Spara till pensionen

– Sprickan mellan svenskarnas mål och förväntningar på pensionen växer, samtidigt som ökade livsomkostnader leder till minskat privat pensionssparande.

Söderberg & Partners publicerade den 7 december 2022 för andra året i rad rapporten ”Pensionssprickan”. Rapporten undersöker hur mycket svenskarna har som mål att få i pension, och hur mycket de förväntar sig att faktiskt få pension den dagen de går i pension.

Resultatet visar bland annat att långt mer än varannan svensk (62 %) har som mål att få minst 70 % av sin lön i pension. Tyvärr är det endast 2 av 10 som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det.

– Resultaten i årets undersökning bekräftar och förstärker bilden av en oroväckande spricka mellan vilken pension människor egentligen vill ha, och vad de faktiskt förväntar sig att få. Baserat på mätpunkterna 2021 och 2022 kan vi dessutom se att målbilderna för pensionen ökar, men att förväntningarna inte lyckas följa samma utveckling. Detta indikerar dessvärre att pensionssprickan håller på att utvidgas, säger Marielle Ramel, Pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.

Ökade livsomkostnader påverkar sparandet
I årets undersökning ställde man även frågan om de minskat, eller planerar att minska sitt privata pensionssparande till följd av ökade levnadsomkostnader, t.ex. höjda räntor, elpriser osv? 13 % svarade ja, 79 % nej, och 8 % uppgav att de ej visste.

Däremot kan man se skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Bland de unga i åldrarna 25-34 år är det nästan dubbelt så många (21 %) som uppger att de har eller kommer minska sitt sparande till pensionen.

På frågan om vilka utgiftsökningar som främst driver på beslutet att minska sparandet kommer ökade kostnader för livsmedel högst upp (66 %), tätt följt av ökade kostnader för el/uppvärmning (64 %), och ökade kostnader för bolån och amortering (60 %).

Bryter vi ner även ner denna fråga på ålder ser vi att ökade kostnader för bolån och amortering är den enskilt största utgiften som påverkar ungas sparande. 86 % i ålderskategorin 25-34 år uppger att dessa kostnader ligger bakom deras beslut att minska/pausa sitt privata pensionssparande.

Källa: Tidningen Finanstid/Söderberg & Partners (länk)


Just sprickan mellan förväntad pension och faktisk pension visar återigen på hur viktigt det egna, privata sparandet till pensionen faktiskt är och att det behövs verktyg som hjälper en med detta. Precis som Nowo. Och du som redan sparar med Nowo har verkligen fått ett försprång och fattat vikten av att ta makten över ditt eget sparande och din egen framtid.