Nowos avgifter och jämförelseindex

  • Kategori
  •  | Fonden

Nowo Global Fund har en avgiftsstruktur och förvaltningsavgift som skiljer sig lite från andra fonder, därför får vi ibland frågor om hur den fungerar. Nowo Global Fund har 0,9 % i fast förvaltningsavgift och tar ut en prestationsbaserad avgift på 10 % på den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex och High Water mark*.

Nowo Global Fund är en aktivt förvaltad blandfond vilket innebär att våra förvaltare kan placera både i aktier och i räntebärande instrument, allt efter förvaltarens bedömning av läget. Målet är alltid att uppnå den bästa riskjusterade avkastningen. Således kan Nowo Global Fund variera exponeringen mot dessa marknader, från 0 procent till 100 procent. Därför har fondbolaget valt att jämföra Nowo Global Fund med ett globalt aktieindex och ett ränteindex (50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och 50 % OMRX Treasury Bill Index).

Fondbolagets avgift tycker vi bra utformad eftersom den innebär att de som förvaltar “sitter i samma båt” som du som sparar i fonden. Ju bättre fonden går i förhållande till sitt jämförelseindex desto högre ersättning till förvaltaren. Och det är precis det som du som sparar fonden vill! Om fonden inte presterar så bra så utgår ingen rörlig avgift. Det kan innebära att ett år när det går väldigt bra betalar du lite högre avgift, medan du ett annat år som det kanske går mindre bra då också betalar lite mindre. Men du betalar bara en prestationsbaserad avgift när förvaltaren gör ett bra jobb med att förvalta dina pengar. Inte annars. Det tycker vi är schysst.

Trots att det har varit oroliga tider på de fiansiella marknaderna har fondens förvaltare lyckas bra med att skydda fonden från stora värdefall. I nedanstående tabell ser du hur fonden och ett par konkurrenter har avkastat. De senaste tre åren har fonden i genomsnitt stigit med 9,3 % per år, vilket står sig väl jämfört med andra aktiva blandfonder från bland annat SPP, AMF, Swedbank och SEB.

  SPP Generation 80-tal AMF Balansfond Swedbank Robur Mixfond Pension SEB Pensionsfond C SEK Nowo Global Fund
2020 3,95% 6,00% 1,67% 4,00% 17,62%
2021 29,11% 22,40% 12,31% 17,77% 24,81%
2022 -9,11% -15,50% -6,54% -10,36% -11,10%
Snitt 6,85% 3,11% 2,19% 3,16% 9,28%

Referenser:

Nowo Global Fund har idag högsta betyg, 5 stjärnor hos det oberoende fondsanalysinstitutet Morningstar. Betyget delas ut till de 10 procent bästa fonderna i sin kategori. 

Vår vision är att ingen ska behöva oroa sig över sin ekonomiska situation den dagen de går i pension. Därför får du mer än en aktivt förvaltad fond när du sparar med Nowo. Vi utvecklar och ger dig tillgång till en avancerad sparplattform som hjälper dig och alla andra medlemmar att microspara i vardagen. Du får tekniska sparlösningar unika i sitt slag, helt kostnadsfritt. 

*High Water Mark
Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger andelsklassens avkastningströskel och andelsklassen under en senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger avkastningströskeln betalar man ingen prestationsbaserad förvaltningsavgift förrän tidigare perioders underavkastning har kompenserats.

 

Relaterade dokument

  • Fondbestämmelser
  • Fondfaktablad/PRIIP
  • Informationsbroschyr
  • Hållbarhetsprofil