Nowo barnspar: Så mycket kan ditt barns sparande växa

  • Kategori
  •  | Mikrosparande - Ett smartare sparande
  •  | Nyheter

Att använda barnspar med Nowo är enkelt och att börja spara till ditt barns framtid kan göra stor skillnad för ditt barns ekonomiska trygghet, hela livet. För ju tidigare ditt barns sparande börjar, desto mer kan sparandet växa. När ditt barn är vuxen nog att ta över sparandet kan hen välja att fortsätta på det sparande du påbörjat och spara till sin framtid. Då kan ditt barn faktiskt ha miljonbelopp lagom till pensionen. Kolla in uträkningen nedan där v i visar hur mycket ett barnspar hos Nowo faktiskt kan vara värt i framtiden. 

Om du sparar:

300 kr/månad till ditt barn från födseln så kan barnet ha mer än: 130 000 kr vid 18 års ålder*.

Om barnet väljer att fortsätta sparandet kan hen ha mer än: 8 miljoner vid 67 års ålder*.

Om du börjar spara när ditt barn föds


Om du sparar:

300 kr/månad till ditt barn från 5 års ålder så kan ditt barn ha mer än: 80 000 kr vid 18 års ålder*.

Om barnet väljer att fortsätta sparandet kan hen ha mer än: 5,4 miljoner vid 67 års ålder*.

Om du börjar spara till ditt barn när barnet är 5 år


Om du sparar:

300 kr/månad till ditt barn från 10 års ålder så kan ditt barn ha mer än: 39 000 kr vid 18 års ålder*.

Om barnet väljer att fortsätta sparandet kan hen ha mer än: 4,3 miljoner vid 67 års ålder*.

Om du börjar spara när ditt barn är 10 år

 

*Beräkningen är baserad på en årlig snittavkastning om 8% per år. Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

STARTA SPARANDE TILL DITT BARN