Investera i Nowo, ett bolag med skalbarhet och otrolig potential

  • Kategori
  •  | Övrigt

Du vet väl att du kan investera i Nowo? Nowonomics AB (Nowo) demokratiserar privat pensionssparande genom vår unika sparapp som låter våra medlemmar att spara till sin framtid oavsett vilka förutsättningar de har. Vår målsättning är att bli ett europeiskt miljardbolag och vi har redan över 150 000 medlemmar i Sverige. Med tunga investeringar i både teknik och tillväxt bakom oss så är vi redo för nästa fas där vi ser hur våra intäkter stadigt ökar.

Inom kort så öppnar vi upp nya vertikaler för att öka intäkt och lojalitet. Dessa vertikaler är inom sparande för barn samt tjänstepensioner. Med detta räknar vi med att både bredda och fördjupa relationen med nya och befintliga medlemmar.

Med vår framgångsrika förvaltning av cirka 700 MSEK genom det helägda dotterbolaget Nowo Fund Management och vår skalbara affärsmodell passar Nowo perfekt för en etablering i hela Europa. Var med på vår tillväxtresa och investera i en hållbar affär med otrolig potential som hjälper människor att få en bättre ekonomi vid pensionen.

Nowonomics är listade på NGM under tickernamnet Nowo. Ta chansen att bli en del av vår framgångsresa och investera i Nowo.

HEMSIDA FÖR INVESTERARE
AKTIEN HOS AVANZA
AKTIEN HOS NORDNET

Kort om Nowo, Nowonomics AB (publ)

Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag. Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.