Vilka fonder ska jag välja?

  • Kategori
  •  | Fonden

Att välja vilken eller vilka fonder du ska investera i kan vara en utmaning om du är ny på det här med långsiktigt sparande. Speciellt om du inte är så insatt i vad fonder, aktier och börsen är för något. Men det är därför Nowo finns. Vi finns för att göra det hela enkelt för dig som vill spara långsiktigt men inte riktigt vet vart du ska börja. Börja med ett sparande hos Nowo!

När du sparar med Nowo så investeras dina pengar i Nowo Global Fund. Det är vår alldeles egna Nowofond som förvaltas av experter (Nowo Fund Management) på just hur man får pengar att växa. Så vad gör egentligen fondförvaltaren med dina pengar? Det funkar lite som med växter… 

De vattnar dem när det behövs, justerar krukan efter rötterna, placerar dem där förutsättningarna är som bäst för stunden och håller koll på dem så att de mår bra och kan växa. Du kan tänka att vi vattnar dina sparpengar, tar hand om dem och ser till att de är placerade rätt just för stunden. Enkelt förklarat… 

En fond med hög avkastning enligt oberoende part

Att vår fond, Nowofonden är en bra fond och ett bra val för ditt sparande kan också det oberoende fondratinginstitutet Morningstar intyga. Fonden har nämligen tilldelats fem av fem stjärnor för sin avkastning. Fonden har genererat en årlig snittavkastning om 9% sedan start. 

Vilka risker finns med fonder?

Vad finns det för risker med att investera i fonder? Historiskt sett har det lönat sig att ha dina pengar på börsen i t.ex. en fond. Men det är viktigt att säga att alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Precis som med mycket i livet så är det nödvändigt att ta viss risk för att vinna. Och det gäller även sparandet om du vill ha möjlighet till en bra värdeutveckling. Du som sparar långsiktigt och under många år kan löpa mindre risk att förlora pengar, då ju börsen historiskt sett gått upp över tid.

Dina pengar omfattas av det statliga investerarskyddet

Du som sparar med Nowo i Nowo Global Fund omfattas av det statliga investerarskyddet. Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs.

Så med Nowos hjälp får du:

  • Tillgång till att spara i en fond som har fem av fem stjärnor för sin avkastning.
  • Möjlighet att spara i en fond med en årlig snittavkastning om 14,24% de senaste fem åren. 
  • En schysst avgifttstruktur där du betalar lite mer när fonden genererar god avkasning, och mindre när det går lite sämre.
  • Tillgång till unika sparsätt där du kan spara lite men ofta. På så sätt sprider du risken och kan därmed automatiskt få ett lägre genomsnittspris när du sparar pengar och köper fondandelar. 

MER OM FONDEN