Två av tre kvinnor saknar plan för sitt pensionssparande

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Spara till pensionen

Enligt en undersökning från YouGov saknar två av tre kvinnor en konkret plan för sitt framtida pensionssparande. Något som kan få stora framtida konsekvenser, då nästan hälften av dagens pensionerade kvinnor redan ligger under EUs fattigdomsgräns. Det blir därför viktigt att börja pensionsspara i tid samt hitta alternativa lösningar som gör sparandet enklare.

Enligt Pensionsmyndigheten erhåller 45 procent av pensionerade svenska kvinnor idag en månatlig ersättning som ligger under EUs fattigdomsgräns på 10 800 SEK. Trots detta saknar idag 71 procent av kvinnor en konkret plan för sitt sparande, visar en nyligen utförd undersökning från YouGov, gjord på uppdrag av Nowo.

Sven Estwall, som är styrelseordförande i Nowo, menar att nya och enklare lösningar behöver introduceras på marknaden för att skapa ett mer lustfyllt pensionssparande.

– Kvinnor lever idag i en utsatt situation, då de i regel tjänar 13,2 procent mindre än män* vilket också återspeglas på pensionsinkomsten. Vår undersökning visar även att intresset för traditionellt pensionssparande är lägre bland kvinnor, vilket indikerar att pensionssituationen inte kommer förändras om vi inte finner nya lösningar, menar Sven.

Pensionsspara i vardagen

Nowo är ett helt nytt erbjudande, där användaren avsätter 2-10 procent till ett långsiktigt sparande varje gång kortet dras. En lösning framtagen för att förändra synen på pensionssparande och bidra till en ökad pensionsinkomst. Man väljer själv vilket kort man vill ska vara kopplat. Det kan vara ditt vanliga betalkort t.ex.

– Med Nowo har vi tagit fram en lösning som vi tror kommer bidra till ett enklare och roligare sparande. Då pensionssituationen för många är svår i dag, hoppas vi att vår lösning ska få fler att börja spara långsiktigt. Genom Nowo bidrar vi till ett ökat intresse för att pensionsspara, där det lustfyllda ska stå över det krångliga, säger Sven Estwall, styrelseordförande i Nowo.

Hälften av kvinnorna tycker att det är komplicerat att pensionsspara

Enligt undersökningen från YouGov anser en av två kvinnor att pensionssparande i regel är komplicerat, i jämförelse med 39 procent av alla män. Hälften av alla kvinnor anser även att de pensionssparar för lite. En av tre kvinnor nämner att de inte pensionsparar alls idag men att de är intresserade av ett privat pensionssparande.

Snabbfakta – Om kvinnor och pensionssparande enligt YouGovs undersökning:

  • Över hälften av kvinnorna tycker att de pensionssparar för lite, 52 procent jämfört med 45 procent av männen.
  • 71 procent av kvinnorna saknar plan för sitt pensionssparande, jämfört med 63 procent av männen.
  • 50 procent av kvinnorna anser att det är komplicerat att pensionsspara jämfört med 39 procent av männen.
  • 30 procent av kvinnorna pensionssparar inte alls privat idag men är intresserade av ett privat pensionssparande.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 20 januari-5 februari 2016 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-64 år i Sverige.