Pension! Ordlista för nybörjare

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Mikrosparande - Ett smartare sparande
  •  | Spara till pensionen

Vi vet att det kan vara svårt att förstå hur allt funkar när det gäller det privata sparandet till pensionen. Därför försöker vi släta ut lite frågetecken med denna ordlista.

Tjänstepension
Tjänstepensionen är en viktig del av din pension. Det är en löneförmån som din arbetsgivare betalar in.

Allmänpension
Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för.

Privat pensionssparande
Den del du sparar själv till din pension. Det kan vara i fonder, på ett vanligt bankkonto eller i aktier.

Fribrev
Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som uppstår t.ex. när du byter jobb.

Pensionsförsäkring
En privat pensionsförsäkring är ett privat pensionssparande. Det är en försäkring där dina pengar är låsta på ditt konto tills du fyller 55 år. Numera är det inte fördelaktigt att spara på detta vis då alla pengar som numera sätts in på en pensionsförsäkring dubbelbeskattas. Detta eftersom du sätter in redan skattade pengar på kontot och när du sedan ska ta ut dem så inkomstbeskattas dem.

Förvaltningsavgift
Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. NOWO Fund har en prestationsbaserad avgift som endast utgår om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. Läs mer om vår avgiftsstruktur här.

Fond
En fond är en samling värdepapper. Du som sparar i en fond investerar alltså i flera olika värdepapper på en och samma gång.

Avkastning
Avkastning är det du tjänar på en investering.

Flytträtt
Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten.

Fondprovision
De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt tillbaka till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos vår samarbetspartner Svenska Fribrevsbolaget tillfaller alla fondprovisioner dig som kund vilket innebär att du får låga avgifter.

Aktiv förvaltning
Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra experter kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när.