NOWO Fund tilldelas högsta betyg!

  • Kategori
  •  | Fonden

Vi är mycket glada att fondutvärderingsföretaget Morningstar har uppmärksammat NOWO Fund.

 I sin senaste utvärdering har NOWO Fund tilldelats 5 stjärnor, vilket är det högsta betyget man tilldelar en fond. Detta betyder att man över de tre senaste åren tillhör de 10 % bästa fonderna i sin kategori avkastningsmässigt.Nowo Fund har dessutom av Morningstar tilldelats 5 hållbarhetsglober, vilket är det högsta betyget som tilldelas utifrån hållbarhetsaspekter i förvaltningen.”Välskötta ägarledda företag som finns inom områden som har framtiden för sig kommer att långsiktigt leverera en mycket god avkastning”Jan Petersson som är förvaltare av NOWO Fund kommenterar Morningstars betyg:

Vi är mycket glada att samarbetet med NOWO har inletts så positivt. Vår strategi att identifiera trender och hitta långsiktigt bärkraftiga investeringsteman hos de företag vi investerar i, där bland annat miljön är ett sådant, har visat sig mycket lyckosamt. Vi är därför väldigt glada att NOWO Fund uppmärksammas både utifrån sin avkastning, men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv.Börsåret har som bekant på grund av coronapandemin varit minst sagt turbulent och det har funnits många blindskär att navigera mellan. Vi känner oss väldigt nöjda att det trots all oro fungerat väl, men har samtidigt en stor portion ödmjukhet inför framtiden. Vi är dock övertygade om att välskötta ägarledda företag som finns inom områden som har framtiden för sig kommer att långsiktigt leverera en mycket god avkastning” avslutar Jan.