Nowo Global Fund +17,63 % år 2020

  • Kategori
  •  | Fonden

God fortsättning på nya året!

2020 blev ett mycket märkligt år när pandemin ställde många gamla sanningar på ända. Det blev en stor tragik på det mänskliga planet, men även ekonomierna drabbades hårt. Efter att paniken tog överhanden i början av året, med hårda nedstängningar i bl.a. Kina och Italien, vändes oron mot sjukvården och hur dess kapacitet skulle räcka till för att hantera alla sjukdomsfall. 

Reaktionerna på världens börser blev dramatiska med snabba nedgångar. Flera börser noterade börsfall kring 30-procent, men mitt i paniken fanns det även vinnare som svenska Getinge, Thermo Fisher och Dannaher i USA. Bolagen är leverantörer till laboratorier och sjukhus. De globala ekonomierna tog mycket stryk med kraftiga fall i BNP under främst andra kvartalet. Centralbankerna satte snabbt in stöttande åtgärder med stimulanspaket i form av stora obligationsköp och i USA delades så kallade ”helikopterpengar” ut via checkar till medborgarna, medan räntorna sjönk till rekordlåga nivåer. Den amerikanska tioårsräntan noterades till som lägst 0,4 – procent.

De ekonomiska stimulansåtgärderna gav effekt och ledde till att börserna började återhämta sig under sommaren. Särskilt starkt gick ”stay at home” aktier som Netflix och Amazon medan det gick sämre för hotell och flygbolag. Andra vinnare var spelbolag och företag med digitala affärsmodeller.  Samtidigt inleddes en massiv satsning på att få fram vaccin. Resultaten var lovande och i takt med att positiva resultat presenterades började även aktierna i den hårt drabbade resebranschen att stiga.

Hösten dominerades av två händelser, pandemin och valet i USA. Utfallet i valet, med Biden som ny president och med majoritet för demokraterna i Representanthuset och ett 50/50 läge i senaten tolkades positivt av marknaden. När sedan ett flertal vaccin godkändes såg börserna slutet på pandemin. Nasdaq steg med 43-procent under året medan det bredare Standard & Poors 500 index ökade med 15-procent. I Europa blev utvecklingen betydligt svagare med Eurostox 600 indexet som sjönk med 4-procent. Great Britain riskerar att efter Brexit bli little Britain om Skottland lämnar unionen vilket är en osäkerhet som marknaden ogillar.

Den kinesiska ekonomin har utvecklats väl efter att Coronaviruset tycks ha försvunnit. Trots det har vi valt att sälja våra kinesiska innehav. Anledningen till detta beslut är den maktkamp som pågår mellan politikerna och framförallt Alibabas grundare Jack Ma. En annan viktig faktor är dollarns kollaps. Från toppen i början av året föll dollarn från 10:40 ned till 8:20 mot kronan. Detta kommer att få stora konsekvenser för enskilda bolag i år och gynna svenska bolag som importerar varor i dollar. Det samma gäller för amerikanska bolag med stor export. 

Nowofonden avslutade året med ännu en positiv månad. Fonden steg 1,9 % i december medan jämförelseindexet ökade 0,1 %. På årsbasis blev utfallet +17,63 % och +1,1 % för jämförelseindexet.

Under december tog fonden nya positioner i konjunkturkänsliga danska rederi/transportföretaget Maersk AS som rapporterat om mycket höga fraktrater vilket kommer gynna bolaget. Vi utökade vår position i finansbolaget Morgan Stanley, då vi ser att stigande räntor kommer gynna sektorn och såväl den relativa som absoluta värderingen bedöms som attraktiv. Vi har även ökat exponeringen mot sektorer där vi ser god potential, såsom miljöteknik, artificiell intelligens samt elbilar, genom att komplettera portföljen med tre ETF:er.  Vidare har fonden sålt samtliga av sina sk ”Kinabolag” såsom Alibaba, Tencent och Tal Education pga ökad politisk osäkerhet. Efter en fantastisk resa i Kinnevik har vi valt att vikta ner innehavet, men då vi har en fortsatt stark tro på deras portföljbolag har Kinnevik en fortsatt relativt stor andel i portföljen. 

Trots att 2020 blev ett annorlunda år har Tellus Fonder mycket att vara stolta och glada över. Under året har vårt fokus på hållbarhet intensifierats och vi har blivit medlemmar i Fondbolagens förening och vi ser med tillförsikt fram emot vad 2021 har att erbjuda.