Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Hej,
Finansmarknaderna har nu fullt fokus på spridningen av coronaviruset. Sjukdomen har nu gått från att vara en nationell kinesisk angelägenhet och indirekt en global angelägenhet genom Kinas betydelse för världsekonomin till att vara en direkt global angelägenhet där smittan har spridit sig till ett flertal länder. Vi har i skrivande stund 110 smittade personer i Sverige. Mest drabbat utanför Kina är idag Sydkorea, Iran och Italien. I dagsläget uppgår antalet smittade i Italien till drygt 3 000 och därmed känns det betydligt annorlunda jämfört med när smittan befinner sig över 1 000 mil från Sverige.

“Vår uppgift blir att förvalta era pengar på ett så optimalt sätt som möjligt med hänsyn till de risker detta innebär, men också med hänsyn till de möjligheter som skapas i denna turbulens.”

Vi kan lika lite som övriga bedömare kan förutsäga hur stor spridningen blir och därmed de ekonomiska konsekvenserna, utan vår uppgift blir att förvalta era pengar på ett så optimalt sätt som möjligt med hänsyn till de risker detta innebär, men också med hänsyn till de möjligheter som skapas i denna turbulens. Läs gärna vår kommentar från förra veckan mer specifikt kring coronaviruset och dess påverkan på finansmarknaderna.

Förra veckan upplevde vi de största kursfallen på aktiemarknaderna under en enskild vecka sedan finanskrisen 2008. Detta gick naturligtvis inte heller NOWO Fund obemärkt förbi som noterade en nedgång med 5,18 % under februari i jämförelse med vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) som föll med 4,17 %. Anledningen till att vi hade en sämre utveckling än vårt jämförelseindex står att finna i att vi haft mer aktier än 50 %, vilket gynnade fonden fram till sista veckan i februari. Sedan årets början har NOWO Fund tappat 3,62 % att jämföra med jämförelseindex som tappat 3,78 %, vilket innebär att vi gått något bättre trots en aktievikt som varit högre än 50 %.

Hur ser vi nu framåt på utvecklingen och hur agerar vi i fonden? Vi har sedan årets början dragit ner aktieandelen i fonden från ca 85 % till nuvarande ca 55 % också att jämföra med ca 70 % vid förra månadsskiftet. Vi har en fortsatt försiktig syn framåt tills vi vet tydligare hur stor spridningen av coronaviruset kommer att bli och därmed de ekonomiska konsekvenserna. På den positiva sidan ser vi hur spridningstakten i Kina avtar. Från att mycket av industriproduktionen var mer eller mindre helt stängd i Kina under några veckar så producerar man nu med ca 50 – 70 % kapacitet, vilket gör att komponenttillverkning till elektronikindustrin så sakta börjar komma tillbaka. Sannolikt blir det andra kvartalet det som drabbas hårdast tillväxtmässigt. Vissa branscher såsom reseindustrin, hotellverksamhet och överhuvudtaget verksamhet som bygger på mobilitet och social samverkan kommer att uppleva några förlorade kvartal, medan det inom andra områden som t.ex. lyxvaruindustrin och elektronikindustrin kommer att finnas ett uppdämt konsumtionsbehov. Vi ser en stor skillnad mot finanskrisen 2008 som byggde på en systemkris. Det vi upplever nu kommer att vara ett hack i kurvan med en snabb återhämtning. Frågan vi dock inte vet svaret på idag är hur djupt hacket blir i kurvan innan det vänder tillbaka.

“När finansmarknaderna väl stabiliseras kommer det därför att finnas stora möjligheter till avkastning och då kan det ske snabbt.”

Kriser skapar alltid möjligheter och vi ser idag hur aktiekurserna har fallit kraftigt även för företag som egentligen inte påverkas så mycket av coronaviruset som exempelvis miljöinvesteringar. När finansmarknaderna väl stabiliseras kommer det därför att finnas stora möjligheter till avkastning och då kan det ske snabbt. Vi ser exempelvis genom den amerikanska Centralbankens räntesänkning i går att man är redo för brandkårsutryckning för att hjälpa finansmarknaderna om det skulle behövas.

Placeringsmässigt har vi fortsatt att göra strategiska förändringar, då vi valt minska andelen indexprodukter och i stället göra direktinvesteringar i aktier. Vår investeringsfilosofi är att försöka identifiera långsiktiga investeringsteman som vi tror kommer att forma vår framtid såsom teknologiska förändringar, livsstilsförändringar och miljö, för att sedan identifiera bolag som vi tror kommer att gynnas av detta.

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se

Med vänlig hälsning
Jan Petersson, Förvaltningsansvarig Tellus Fonder