Tankar kring börsen och coronaviruset

  • Kategori
  •  | Fonden

Hur påverkas finansmarknaderna av coronaviruset?

Liten tuva stjälper stort lass är ett gammalt ordspråk. I dag kan vi se hur ett litet virus, som vi för inte så länge sedan endast kände som en läskande ölsort – Corona, kanske inte stjälper men åtminstone skakar världens näst största ekonomi Kina, vilket får globala följdverkningar.

Vad är då effekten av denna epidemi och vad ska vi dra för slutsatser för finansmarknaderna?
Låt oss vara realistiska, vare sig vi eller ens någon medicinsk expertis kan idag förutsäga vilken spridning viruset får och därmed effekter på ekonomi och finansmarknader. Vad vi dock vet idag är att det kommer att få åtminstone vissa kortsiktiga effekter på såväl regioner som branscher. Om dessa bedöms som väldigt tillfälliga kommer finansmarknaderna att ha överseende med detta, vilket var vad man hade så sent som till förra veckan. Med en virusspridning som nu kommit till Europa så ökar osäkerheten och osäkerhet är det värsta finansmarknaderna vet. Hellre dåliga nyheter som man vet inte blir sämre och då kan man förhålla sig till detta, än att sväva i osäkerhet. Därför ser vi idag det väldigt drastiska beteendet risk av – risk på, vilket skapar de stora svängningar på finansmarknaderna vi upplevt de senaste dagarna.

“Vi har dock som en försiktighetsåtgärd dragit ner aktieandelen i NOWO Fund till ca 65 %, jämfört med ca 80 % vid årets början. Innan vi drar upp den andelen kraftigt igen vill vi se tecken på en utplaning av spridningen av coronaviruset.”

Vad kan vi trots denna osäkerhet dra för slutsatser och hur agerar vi med det kapital som ni har investerat i NOWO Fund?
Kina kommer att drabbas tillväxtmässigt hårt under första kvartalet och förmodligen även andra kvartalet och branscher som är starkt beroende av Kina kommer naturligtvis att drabbas. Liknande epidemier har brutit ut tidigare och kommer att gå över, antingen av sig själv eller med hjälp av medicin/vaccin och mycket av förlorad tillväxt kommer då att snabbt komma tillbaka på grund av ett uppdämt konsumtionsbehov. Några branscher såsom rese- och hotellbransch kommer inte att kunna kompensera sig för detta utan det blir helt enkelt en förlorad period för dem.

Andra branscher som drabbas hårt är lyxvaruindistrin där Kina står för den största delen av försäljningen i världen och även elektronikindustrin med stor komponenttillverkning i Kina. Detta är dock områden som kommer att kunna kompensera sig för detta bortfall vid ett senare tillfälle. Redan nu syns detta hos många stora företag såsom till exempel Apple som rapporterade mycket fina försäljningssiffror för det fjärde kvartalet, men som redan nu varnar för att vinsten i det första kvartalet kommer att bli lägre än vad man tidigare räknat med just på grund av corona-epidemin.

Samtidigt ser vi att aktiekurserna drabbas hårt i många företag, som är väldigt lite beroende på utvecklingen kring corona, såsom bolag verksamma inom miljöinvestringar eller sjukvård. Detta beroende på det tidigare beskrivna risk av risk på beteendet. När den värsta krutröken lagt sig kommer därför många fina köptillfällen att ges i denna typ av bolag. Vi har dock som en försiktighetsåtgärd dragit ner aktieandelen i NOWO Fund till ca 65 %, jämfört med ca 80 % vid årets början. Innan vi drar upp den andelen kraftigt igen vill vi se tecken på en utplaning av spridningen av coronaviruset.

“Vad vi dock vet är att aktier är över tiden den absolut bästa sparformen, framförallt på lång sikt. Att sprida sina investeringar över tiden genom ett löpande sparande är därför det allra bästa sättet att ta del av denna potential.”

Vi kan med dagens osäkra situation inte ge några klara spådomar om börsen ska gå upp eller ned på kort sikt, vad vi dock vet är att aktier är över tiden den absolut bästa sparformen, framförallt på lång sikt. Att sprida sina investeringar över tiden genom ett löpande sparande är därför det allra bästa sättet att ta del av denna potential, då det är i princip omöjligt att träffa toppen och botten, med försäljningar och köp över tiden. När det ser som mörkast ut på den absoluta botten är det alltid som billigast och när det som bäst ut på den absoluta toppen är det alltid som dyrast.

Vad vi nu i alla fall kan konstatera är att dessa toppar har hyvlats av ordentligt och värderingarna ser mer intressanta ut, men om det faller mer innan det vänder uppåt, den frågan väljer jag just nu att låta vara obesvarad. Dock har vi genom att dra ner aktieandelen i NOWO Fund skapat utrymme för investeringar när trenden vänder.

/ Jan Petersson, Investeringsansvarig, Tellus Fonder