En av fyra svenskar efterfrågar enklare sparlösningar

  • Kategori
  •  | Spara till pensionen

På frågan om man skulle vilja spara mer till sin pension svarar en av fyra att man vill spara mer men inte vet hur man ska gå tillväga, detta enligt siffror från självskattningstestet Livetut.se. I testet framgår även att hela 16 procent av de tillfrågade inte har börjat spara ännu men har planer på att gör det.

– Att så många upplever det som svårt att börja spara är ett misslyckande för branschen. Det är otroligt viktigt att människor sparar till sin pensin när vi blir allt äldre och pensionssystemet ensamt inte kommer kunna täcka alla utgifter. Det är dock positivt att så många ändå tycks tänka på sin framtid men helt avgörande är att tanken resulterar i ett agerande, säger Rutger Selin, vd på Nowo.

I åldersgruppen 50+ svarade hela 10 procent att man inte kommit igång med ett sparande men har planer på att göra det. För att ett sparande ska komma upp i volym nog att finansiera åldrandet är det viktigt att man börjar spara i tid och det är därför uppseendeväckande att en av tio som närmar sig pension fortfarande inte börjat spara – fast dom skulle vilja.

– Vi tror att en del av pensionsproblemet har med tillgänglighet och självdisciplin att göra. Genom att integrera sparandet i den dagliga konsumtionen, där pengar dessutom förvaltas med avkastning, kan vi sänka tröskeln till att spara rejält, och underlätta för många som vill spara att faktiskt börja avsätta pengar regelbundet, säger Rutger Selin.

Nowo är en enkel och effektiv lösning för det regelbundna sparandet. Genom appen kan du snabbspara med valfritt kort som – likt Swish – går rakt till ditt sparande med Nowo. Du kan även spara genom att handla hos någon av våra samarbetspartners som sätter in sparpengar till dig som tack för att du handlat. Men det kanske främsta sättet att spara är via Nowos sparsätt Dagspar där du sparar en liten summa varje dag – ett mikrosparande som på sikt kan göra stor skillnad för ditt sparande.