Därför ska du ha ett regelbundet sparande!

  • Kategori
  •  | Spara till pensionen

När det kommer till ett långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen där du har en tidshorisont på över 10 år så finns det många fördelar med att ha ett regelbundet sparande. Regelbundenhet är bland det viktigaste för att nå ditt mål och få sparpengarna att växa över tid.

Om vi kollar utifrån ett riskperspektiv så investeras dina pengar vid olika tillfällen när du sparar regelbundet. Det betyder att köpen av fondandelar sker löpande och du köper fondandelar både när kursen går upp och när den går ner. Det här gör att risken blir lägre över tid eftersom du sprider ut dina fondköp och får en jämnare utveckling.

Ett bra sätt att spara regelbundet på, speciellt när det är ett långsiktigt sparande är att du har ett automatiskt sparande. På så vis glömmer du inte bort att göra dina insättningar utan allt sköter sig självt och du kan tryggt veta att ditt sparande faktiskt blir av.

En annan fördel med ett regelbundet sparande är att du låter dina pengar jobba för dig. Du ger dina pengar en bra förutsättning att växa. När du sparar långsiktigt har du möjlighet att nyttja ränta på ränta-effekten, som även kallas för snöbollseffekten, ju mer du rullar den, desto större blir den (läs mer här).

Med vårt sparsätt Dagspar kan du spara regelbundet och automatiskt. Du sparar då en valfri summa varje dag och du kan när som helst ändra belopp eller pausa ditt Dagspar i appen. Om du vill göra engångsinsättningar exempelvis vid varje löning så kan du använda sparsättet Snabbspar. På några klick i appen kan du enkelt skicka pengar till ditt framtida jag.

Ett regelbundet automatiskt sparande är det bästa när du sparar till pensionen. Då vet du att du betalar dig först, ditt sparande blir av och du låter dina pengar få möjlighet att växa.