Det finns inget bättre än att vara oberoende – rör inte ISK

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt

En otroligt viktig del av en människas välbefinnande och känsla av “No Worries” är möjligheten att skapa sig ett liv som är oberoende. Oberoende från laster, från bekymmer och inte minst en känsla av oberoende från staten i fråga om att få en guldkantad ålderns höst, eller för den delen ens en dräglig levnadsstandard efter pensionering. Dagens arbetsföra unga och vuxna är fostrade med budskapet att så länge man har ett arbete och en tjänstepension så kommer du få en värdig pension. Så kanske det var på Per-Albin Hanssons tid (eller för ett halvt decennium sedan: under folkhemmets guldålder), men idag gäller inte den sanningen. Idag har Sverige en av Europas högsta andel av fattigpensionärer. Trots ett helt arbetsliv så är det sorgligt många som inte får den pension de förtjänar och de som varit sjuka eller gjort valet att vara hemma med barn får en ännu sämre pension. Att se äldre rota i papperskorgar efter burkar att panta för att dryga ut kassan hör inte till ovanligheterna. Så här kan vi inte ha det.

Den första frågan vi måste ställa oss är: hur kunde det bli så här? Ett av världens rikaste länder har inte möjlighet att ge invånarna som byggt landet en värdig ålderdom? En stor anledning är så klart att idag så pluggar vi längre, börjar förvärvsarbeta senare och lever längre. De arbetsföra åren och arbetskraften räcker inte längre till att försörja välfärden för vår ökande befolkning helt enkelt. Om vi ska ha en pension värdig Sverige, så måste vi som individer sluta lita blint på staten och arbetsgivarna, och börja ta kommando för att trygga vår egen framtid.

Vi vill demokratisera sparandet. Och vi är på god väg med över 50 000 aktiva medlemmar. Vi vet att väldigt många tror att de inte har råd att spara. Det stämmer inte. Alla kan spara och alla bör spara. Med tålamod och regelbundenhet så går det att bygga upp en ganska stor förmögenhet – eller i alla fall tillräckligt för att komplettera vad som nu kommer ur ens framtida orangea kuvert för att man ska kunna leva en trivsam tillvaro utan att behöva panta burkar. Kort sagt: det går att skapa sig ett oberoende. Den här insikten måste vi förmedla för att stärka den ekonomiska ryggraden hos svenskarna som – med rätta – oroar sig för sin framtida pension.

Och det är här som hela debatten om ISK-beskattning kommer in. Vad sänder det för signaler att höja skatten på ISK, om än bara lite eller bara över ett visst belopp? Jo, det är ett direkt nerslag på vår möjlighet till oberoende. Både i de faktiska monetära konsekvenserna av ett sådant beslut, men kanske framförallt är det en signalpolitisk katastrof som binder fast vanliga arbetare, de som verkligen behöver lättnader i möjligheten att skapa sin egen framtid, i sitt beroende av staten. Vi har ett av världens högsta skattetryck redan. Låt detta klara av välfärden, justera andra skatter som har reell verkan, slipa till effektiviteten i användandet av offentliga medel, men låt bli vanliga arbetares rätt till oberoende.

Rutger Selin – VD NOWO

 

Rör inte ISK