När du tjänar pengar, tjänar också Nowo pengar.

Nowo Global Fund – Den prestationsbaserade avgiften
Nowo Global Fund har 0,9 % i fast förvaltningsavgift men tar ut en prestationsbaserad avgift på 10 % på den avkastning som överstiger sina jämförelseindex och High Water mark*. Fondbolagets avgift tycker vi är sund både mot spararen och förvaltaren. Förvaltaren får ersättning om fonden går bättre än sina jämförelseindex och kunden har inga avgifter om förvaltaren presterar lika eller sämre än dessa index. Läs mer om fondens avgifter och jämförelseindex här.

Butiker – vi delar återbäringen med dig
Varje gång du handlar i någon av våra partnerbutiker betalar butiken du handlar ifrån ut en återbäring. Den återbäringen delar vi lika mellan dig och Nowo. Vi tjänar alltså bara pengar, när du också tjänar pengar. Win-win.

Enkäter – vi delar delar lika
Varje gång du gör en enkät betalar CINT, bolaget som tillhandahåller alla enkäter, ut en återbäring. Den återbäringen delar vi lika mellan dig och Nowo. Samma här, när du tjänar pengar, tjänar vi pengar.

Detta tycker vi är ett schysst sätt att ta betalt för våra tjänster. Vi tar aldrig betalt från dig utan att du också får en del av kakan.

Varför ger vi inte dig hela återbäringen?
För att Nowo ska kunna utveckla Nowoappen och våra funktioner behöver vi ha kostnadstäckning och där är just delningen av återbäring mellan dig och oss en del i hur vi också tjänar pengar. Pengar som vi använder för att utveckla Nowo ytterligare.

*High Water Mark
Den innebär att prestationsbaserat arvode betalas först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare period har återhämtats. Om en fond till exempel stiger från 100 till 120 och sedan faller tillbaka till 110, tas det prestationsbaserade arvodet ut igen först när fonden på nytt passerar 120 plus riskfri ränta, den så kallade avkastningströskeln.