Med Nowo kan du skapa en sparcykel och spara varje vecka