Val 2022: Var står de olika partierna när det gäller pensionerna?

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Övrigt
 •  | Spara pengar - Tips & Tricks
 •  | Spara till pensionen

Den 11 september är det val i Sverige. För oss på Nowo är såklart pensionerna en hjärtefråga. Men var står egentligen de olika partierna i frågan? Hur vill de förändra pensionerna för att göra det bättre för nutidens- och framtidens pensionärer? Det har vi kollat upp!

Socialdemokraterna:

 • Alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension.
 • Höja inbetalningarna till pensionssystemet.
 • Införa en gas i pensionssystemet. Det vill säga att pensionen blir högre när det blir överskott i pensionssystemet, på samma sätt som den så kallade bromsen gör att pensionerna blir lägre när det riskerar att bli underskott i systemet.

Läs mer »


Miljöpartiet:

 • Höja pensionerna.
 • Göra pensionerna mer jämställda.
 • Investera pensionspengarna så att de bidrar till en hållbar utveckling.
 • Att människor som flytt till Sverige ska få en skälig pension.

Läs mer »


Vänsterpartiet:

 • Ett nytt pensionssystem är ett långsiktigt mål.
 • Vill att garantipensionen stärks och sedan höjs i relation till inkomstindex och inte som nu i relation till prisindex.

Läs mer »


Centerpartiet:

 • Jobba långsiktigt för stabilt och hållbart höjda pensioner
 • På alla plan, arbeta för jämställda pensioner
 • Säkerställa ett grundskydd för de med lägst pensioner

Läs mer »


Liberalerna:

 • Åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år.
 • Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt.
 • Höjt bostadstillägg för de med låga pensioner.

Läs mer »


Kristdemokraterna:

 • Eget ansvar för tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas.
 • Sänkt skatt och förbättrat bostadstillägg.

Läs mer »


Moderaterna:

 • Förlängt arbetsliv genom höjd åldersgräns för rätten att vara kvar i arbetslivet.
 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • Vårda pensionsöverenskommelsen. ”Pensioner är helt enkelt ett område som inte lämpar sig väl för kortsiktighet, istället måste förändringar göras varsamt.”

Läs mer »


Sverigedemokraterna:

 • Höja bostadstillägget och garantipensionen samt slopa pensionärskatten.
 • Ge en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden.

Läs mer »


Läs alltid på själv, vilket parti tycker du har den bästa pensionspolitiken?
Informationen är hämtad från respektive partis hemsida/partiprogram samt Pensionärernas riksorganisation, pro.se.