Utmanande tider men det finns hopp!

  • Kategori
  •  | Fonden

I dessa svåra tider går våra tankar till det ukrainska folket som kämpar för sin frihet, demokrati och rätten att självständigt få bestämma över sin egen framtid.

Historien återupprepar sig sägs det och början på 20-talet känns onekligen som återupprepning av händelser hundra år tidigare då världen också led av pandemi och krig. Förhoppningsvis har världens folk i vår tid, visa av historien, en bättre förmåga att hantera de utmaningar som vi står inför.

Utvecklingen på världens börser, under årets första två månader, hör till den svagaste starten på ett nytt år på över ett sekel. Vi står utan tvekan inför stora utmaningar när glädjen över ett snart slut på pandemin övergått i en sorg över kriget i Ukraina. Trots den allvarliga utvecklingen i ett av Europas största länder är vår övertygelse att världsekonomin kommer övervinna även dessa svårigheter och fortsätta växa i god takt de närmaste åren.

Utfallet för februari månad blev negativt för Nowofonden som sjönk med 3,3 %. Avkastningen de senaste tolv månaderna ligger dock i positivt territorium på +15,6 %.

Strategi i kristider

Under månaden ökade vi likviditeten rejält i fonden och sålde i första hand högt värderade tillväxtbolag. Så länge det osäkra läget på de finansiella marknaderna består vill vi ha en hög likviditet som ger oss en flexibilitet att agera när köptillfällen ges. Det uppstår sällan bättre köplägen som i samband med kriser när det sker urskillningslösa breda utförsäljningar av aktier och även de stora kvalitetsbolagens aktiekurser åker ned, vilket ger attraktiva värderingar.

Tragedin i Ukraina påverkar den globala ekonomin främst genom stigande priser på råvaror i ett läge då vi redan har en kraftigt stigande inflation. Huruvida dessa prisökningar är tillfälliga eller mer bestående är svårt att veta då det till stor del beror på utvecklingen i Ukraina. Landet är en stor exportör av jordbruksvaror och en långvarig kris riskerar att leda till kraftigt ökade matpriser.

Den underliggande globala ekonomiska tillväxten är dock stark och många av storbolagen har rapporterat bra kvartalsrapporter under de senaste veckorna. Bolagen har dessutom starka balansräkningar med stora bolagskassor som kan användas till återköp av aktier, något som förväntas ge stöd till aktiekurserna. Läget är visserligen svårnavigerat men vår uppfattning är ändå att mycket elände prisats in i aktiekurserna. Bolagen effektiviserade sina verksamheter under pandemin och har bra motståndskraft för hantering av de störningar som t ex kriget i Ukraina kan ge upphov till.

Kriget innebär, trots hög inflation, att risken för kraftiga räntehöjningar från världens centralbanker minskar i närtid, då den ekonomiska tillväxten blir mer oförutsägbar. På kort sikt leder det till att ränteoron dämpas vilket syns inte minst på den tioåriga amerikanska räntan som under månaden som högst låg på 2,04 %, men som efter Rysslands invasion sjönk kraftigt ned till 1,8%, vilket gav stöd till en del tillväxtbolag vars aktiekurser åkt ner i källaren.

Vår försiktiga strategi i kristider, med hög likviditet och placeringsinriktning mot storbolag, har tidigare resulterat i mycket god värdetillväxt för våra fonder när kriserna ebbat ut och börserna vänt upp. Vi tror att utvecklingen blir likartad även denna gång. Efter kriser brukar stora kvalitetsbolag återhämta sig först och när vi ser en vändning kommer vi agera och använda likviditeten till att öka upp andelarna i våra innehav så att vi hänger med på resan norrut.

För långsiktiga fondandelsägare innebär den senaste tidens börsfall en bra möjlighet att via våra fonder få en ökad exponering mot globala kvalitetsbolag till rabatt. Det uppstår sällan bättre köplägen som vid kriser.

Slutligen bär vi på en förhoppning att fredens vindar snart kan nå Ukraina och att Europa med gemensamma krafter kan bygga upp landet igen.

Vänliga hälsningar
Anders Bruzelius
Fondförvaltare