News section Månadens börsanalys januari 2024 Grafer

Vad gäller vår svenska krona så har den förstärkning mot andra viktiga valutor som euro och dollar som vi såg i november och december fått en korrigering där kronan har försvagats.