Så såg det ut på världens börser i mars

  • Kategori
  •  | Fonden

Stormen mojnar

Efter en stormig start på året med kraftiga börsnedgångar i januari och februari blev utvecklingen på världens börser något lugnare under mars trots kriget i Ukraina och höga inflationssiffror från både USA och Europa. 

Nowofonden tappade lite mark med en nedgång på 1,3 % under månaden men ligger fortsatt i positivt territorium de senaste tolv månaderna med en uppgång på 4,7 %. Stora internationella kvalitetsbolag med starka balansräkningar klarar turbulenta tider ofta bättre än mindre bolag och fonden domineras av storbolag. I spåren av en orolig omvärld noterar vi en starkare dollar och att kriget har en något mindre påverkan på aktiemarknader som befinner sig längre bort från konflikthärden. Fonden har en övervikt mot den amerikanska marknaden. 

Kriget väcker frågor om hållbara investeringar

Vi har haft en försiktig inställning till börsen med en relativt hög likviditet men har ökat upp mot cybersecurity genom köp av Palo Alto och Fortinet samt de svenska investmentbolagen genom köp i Industrivärden och Investor. Vi har även ökat positionen i Amazon som presenterade en kommande aktiesplitt och nya återköp av aktier, vilket inneburit en positiv kursreaktion för aktien. 

Kriget har inneburit en omvärdering kring vad som kan anses vara hållbara investeringar med hög ESG klassning. Försvarsindustrin som tidigare ratats av många institutionella placerar pga låg ESG-rating har plötsligt ansetts mer rumsrent då industrin anses skydda demokratin i världen. Diskussionen kring ESG och vad som kan anses vara hållbara investeringar lär fortsätta.

Intressanta rörelser på räntemarknaden

På räntemarknaden har vi noterat en del intressanta rörelser. Den amerikanska tioårsränta har fortsatt att stiga kraftigt men den korta amerikanska räntan har samtidigt stigit ännu mer vilket inneburit att den amerikanska räntekurvan blivit inverterad dvs korta räntan ligger högre än den långa. Detta fenomen anses förebåda sämre tider och kommande recession. Dilemmat är dock att den långa amerikanska räntan är manipulerad av den amerikanska centralbanken FED som stödköpt långa räntebärande statspapper under pandemin och därmed tryckt ned den långa änden av räntekurvan. Därmed är det möjligt att den inverterade räntekurvan ger en felaktig signal om framtida recession. Något som dock blivit tydligt är att amerikanska FED kommer att höja räntan framöver för att få ner den höga inflationen, även om detta kan påverka tillväxten negativt. 

Ordet på allas läppar: Inflationen

De bakomliggande orsakerna till inflationen skiljer sig åt mellan USA och Europa. Den amerikanska ekonomin är betydligt starkare med en lägre arbetslöshet vilket ökar riskerna för löneinflation. I Europa är det främst dyrare insatsvaror som drar upp priserna. Fortsatta logistikproblem med nya nedstängningar och restriktioner i Kina relaterade till Covid och kriget ovanpå detta, leder till kraftiga prisökningar på alla typer av råvaror och insatsvaror. Priset på jordbruksvaror, bland annat gödsel, skenar när Ukrainas och Rysslands export riskerar att minska kraftigt. 

Kriget bytte skepnad under slutet av månaden när Ryssland började dra tillbaka trupper från området kring Kiev och istället lade fokus på de östra delarna av Ukraina. Huruvida det är början på en slutfas av kriget är svårt att bedöma. Fred skulle förutom ett slut på det mänskliga lidandet även bidra till en bättre tillväxt i Europa om det skulle lanseras en ny ”Marshallplan” för återuppbyggandet av Ukraina. 

Från och med april månad tar QQM Fund Management AB över förvaltningen av fonden och vi önskar dem lycka till. 

Vänliga hälsningar
Anders Bruzelius